Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vehmersalmen pitäjäraati
Pöytäkirja 10.08.2020/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 15

Asianro 2073/00.01.02.00/2020

 

 

Kokouksen keskusteluasiat ja muut esille tulevat asiat, 10.8.2020 kokous

 

 

 

                                                    Keskusteluasioissa otetaan esille Kulttuuri- ja asiointibussin kuljetusten järjestäminen loppu vuodelle. Varsinainen päätös kuljetusten järjestämisestä on tehty aikaisemmin.

 

Toisena asiana käsitellään Fontanellan vesijumppakuljetusten avustus syyskauden matkoihin.

 

Kolmantena asiana käydään läpi Wossikka-kyselyn tulokset ja jatkosuunnitelmat.

 

 

 

 

Päätösehdotus                          

 

Puheenjohtaja: Käsitellään kokouksen keskusteluasiat ja muut esille tulevat asiat.

 

 

Päätös                                         Kulttuuri- ja asiointibussin kuljetusten järjestäminen:

 

Päätettiin, että syksyllä jatketaan kulttuuri- ja asiointibussitoimintaa. Yhteyshenkilönä on Sirpa Miettinen.

 

Tuki Fontanellan vesijumppakuljetuksiin jatkuu myös syksyllä. Jumppakertoja on viisi ja yhdyshenkilönä toimii Sirpa Miettinen.

 

Päätettiin hankkia nuorisotalolle AirTrack - patja ja 10 kpl Steppilautoja. Hankinta tehdään kaupungin liikuntatoimen kautta.

 

Taajaman alueen jätteiden lajittelu- ja keräyspisteessä on ilmennyt ongelmia eri jätelajien sijoittelussa.  Jätekeräyksen ohjeistukseen hankitaan erillinen kyltti, jolla pyritään ohjaamaan jätteiden keräystä. Juha ottaa erikseen vielä yhteyttä muovinkeräyksen osalta Rinki Oy:n.

 

Yleiskeskustelun aikana esille nousivat seuraavat aiheet:

 

Kuopion maaseutustrategia:

 

Keskusteltiin pitäjäraatien yhteisestä avauksesta Kuopion maaseutustrategian laadinnassa. Juha ottaa yhteyttä Maaningan raadin puheenjohtajaan. Strategian laadinnan tulokulmana nähtiin tärkeäksi korostaa maaseutuluonnon merkittävyyttä jo lasten ja nuorten kohdalla, koulumaailmasta lähtien. Maaseudun vahvuudet ja niiden esiin tuominen otettava lähtökohdaksi strategian laadinnassa.

 

Toisena asiana otettiin esille Vehmersalmen alueen työllisyyden hoito ja erityisesti ns. koulupudokkaat, joita löytyy myös Vehmersalmelta. Näille nuorille olisi olemassa jo valmis toimintamalli, Ammattipaja, jonka käynnistämistä Vehmersalmelle voisi kokeilla yhdessä kaupungin kanssa.

 

Työn ja työn tekijän kohtaamista edistetään edelleen osuuskuntatoiminamallin kautta. Osuuskuntatoimintaa työllistämisen edistäjänä jatketaan syksyllä mm. Osuuskunta Tarjoomon ja kaupungin työllisyyspalvelun kanssa.

 

Käytiin läpi myös pitäjäraatien ja lähidemokratiajaoston yhteisiä painopistealueita, joita ovat liikenteen ja liikkumisen kumppanuuspöytä, aluemarkkinointi ja asumisen edistäminen, tontit, kulttuuriperinnön ja museotoiminnan edistäminen sekä väyläinvestointien ja teollisen hampputuotannon yhdistäminen uudenlaiseksi kehittämiskokonaisuudeksi.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa