Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.09.2020/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

171 §

19.8.2020

 

§ 66

Asianro 4412/10.03.01.00/2019

 

 

Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelman hyväksyminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 19.8.2020 171 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Selostus ja perustelu   Kaupunkirakennelautakunta oli kokouksessaan 27.5.2020 § 119 hyväksynyt otsikossa mainitun yleissuunnitelmaluonnoksen nähtäville, suunnitelma oli nähtävillä 1.6. – 30.6.2020 kaupungin internet -sivuilla osoitteessa www.kuopio.fi/ilmoitustaulu. Suunnitelmaa koskevat lausunnot ja muistutukset oli toimitettava ennen nähtävänäolon päättymistä osoitteeseen: Kaupunkiympäristön palvelualue, viher- ja virkistysaluesuunnittelu PL 1097, 70111 Kuopio tai sähköposti: viherjavirkistysaluesuunnittelu@kuopio.fi

 

Suunnitelmaluonnoksen nähtäville asettamisesta oli tiedotettu kuntalaisia laajasti lehdistö- ja mediatiedotteilla touko- ja kesäkuussa 2020. Tiedotteet lähetettiin myös kohdennettuna Puijon kehittämisyhdistys ry:lle, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:lle, Kuopion pyöräilyseura ry:lle, Savo MTB ry:lle, Puijon Hiihtoseura ry:lle, Kuopio Ski Club ry:lle, Puijo Peak: Oy:lle, Vammaisneuvostolle ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle.

 

Suunnitelmaluonnoksesta pyydettiin lausunto hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta, ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, Pohjois-Savon ELY –keskukselta, Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta, Tilakeskuksen johtoryhmältä, Vammaisneuvostolta, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistykseltä, Puijo Peakilta, Puijon kehittämisyhdistykseltä, Kuopion pyöräilyseuralta, Savo MTB:ltä ja Puijon hiihtoseuralta.

 

Nähtävänä oloaikana lausunnon jättivät Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo sekä Puijon kehittämisyhdistys / Kuopio Ski Club. Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, Pohjois-Savon ELY –keskus sekä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ilmoittivat, että eivät jätä lausuntoa. Muistutuksia jätettiin yksi

 

Jätetyt lausunnot, muistutus ja vastineet on koottu liitteenä olevaan asiakirjaan. Yleissuunnitelmaan pohjautuvassa jatkosuunnittelussa huomioitavat asiat on esitetty vastineissa.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

Esitys                         Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy yleissuunnitelman ja merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutuksen sekä esittää suunnitelmaa edelleen hyväksyttäväksi osaltaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle ja tämän jälkeen edelleen hyväksyttäväksi kokonaisuudessaan kaupunginhallitukselle.

 

 

 

Liitteet

 

4412/2019 Lausunnot, muistutukset ja vastineet

 

 

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475, suunnitelmaselostus.

 

 

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475-7, asemapiirustus, pituusleikkaus, poikkileikkaukset

 

 

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit VIH 2475-5, eteläinen, asemapiirustus

 

 

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

 

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475-4, pohjoinen, asemapiirustus

 

 

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-2, alueleikkaukset

 

 

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

 

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-1, asemapiirustus

 

 

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-3, tyyppipoikkileikkaukset

 

 

4412/2019 Puijon_lakialueen_maisemaselvitys_lowres

 

                                   Valmistelija                                  

Ville-Veikko Pääkkönen

puh. +358 44 718 5312

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antoi kokouksessaan 17.6.2020 § 46 lausunnon Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelmaluonnoksesta.

 

                                                          Kaupunkirakennelautakunta on kokouksessaan 19.8.2020 171 § hyväksynyt osaltansa Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelman ja esittänyt suunnitelman edelleen hyväksyttämistä osaltaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle ja tämän jälkeen edelleen hyväksyttäväksi kokonaisuudessa kaupunginhallitukselle.

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy osaltaan suunnitelmaan ja tämän jälkeen edelleen hyväksyttäväksi kokonaisuudessaan kaupunginhallitukselle.

 

 

Liitteet

11

4412/2019 Lausunnot, muistutukset ja vastineet

 

12

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475, suunnitelmaselostus.

 

13

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475-7, asemapiirustus, pituusleikkaus, poikkileikkaukset

 

14

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit VIH 2475-5, eteläinen, asemapiirustus

 

15

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

16

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475-4, pohjoinen, asemapiirustus

 

17

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-2, alueleikkaukset

 

18

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

19

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-1, asemapiirustus

 

20

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-3, tyyppipoikkileikkaukset

 

21

4412/2019 Puijon_lakialueen_maisemaselvitys_lowres

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa