Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.09.2020/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 59

Asianro 7119/10.03.02.01/2020

 

 

Kurkimäen koulun B-rakennuksen korvaava tilaratkaisu

 

 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut

 

 

                                                          Kuopion Tilapalvelut, asiakkuuspäällikkö Simo Hiltunen:

Kurkimäen koulun B-rakennuksen käytöstä poistaminen ja korvaaminen tilapäisellä rakennuksella.

 

Kurkimäen koulu, nykytilanne:

 

Kurkimäen koulun ja päiväkodin tilat muodostuvat seuraavista rakennuksista:

-      A-rakennus, vanha hirsirakenteinen koulurakennus, joka on rakennettu vuonna 1913 ja siihen on tehty muutos- ja perusparannustöitä vuosina 1982 ja 2003. Perusparannustarve seuraavan 5-vuotisjakson sisällä.

-      C-rakennus, puurunkoinen, pääosin 1-kerroksinen rakennus on rakennettu 2002. Rakennukseen ei ole tehty peruskorjausta. Perusparannustarve seuraavan 5-vuotisjakson sisällä.

-      D-rakennus, päiväkoti, viipalerakennus, rakennettu 2003

-      B-rakennus, puurakenteinen ja rakennettu 1958. Rakennuksessa toimii kaksi koululuokkaa ja esikouluryhmä sekä koulun hallinnon tilat. Lisäksi oppilashuollon tilat ja kirjasto ovat B-rakennuksessa. Kunto heikko, tarve poistaa käytöstä ja korvata rakennus.

 

Toimitilatarve:

-      Lapsimäärän kasvu alueelle; tarvitaan lisätilat kahdelle varhaiskasvatuksen ryhmälle

-      Kiinteistön kunto; B-rakennuksen poistaminen käytöstä ja korvaaminen tilapäisellä rakennuksella

 

Aikataulu:

-      Aikataulu on kiireinen johtuen altistumis- ja oireilutilanteesta sekä lisääntyneestä palvelutarpeesta, joiden vuoksi korvaavan rakennuksen saaminen olisi tärkeää mahdollisimman pikaisella aikataululla, kuitenkin huolellinen tilasuunnittelu huomioiden sekä tilan kilpailuttaminen puitesopimuksen hengen mukaisesti.

 

-      Rakennuksen kilpailutus- ja rakentamisprosessi pääsee alkamaan lautakuntapäätösten jälkeen loppusyksystä 2020, jolloin kohde on aikaisimmillaan otettavissa käyttöön maalis-huhtikuun vaihteessa 2021. Nykyhetken ja valmistumisen väliselle ajalle Tilapalvelut selvittää yhdessä palvelualueen kanssa mahdollisia väistötiloja, joissa koulun ja/tai varhaiskasvatuksen toimintoja voitaisiin toteuttaa. Kirjaston tilan siirtyminen toteutuisi tilapäisen rakennuksen valmistuttua.

 

-      Koska kilpailutusta ei vielä ole voitu toteuttaa, arvioidut kustannusvaikutukset on esitetty viiteaineistossa.

 

-      Edellä mainittujen tietojen perusteella Kuopion Tilapalvelut ehdottaa, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy viipalehankkeen aloitettavaksi mahdollisimman nopealla aikataululla.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy Kuopion Tilapalveluiden suunnitelman B-rakennuksen korvaavasta tilaratkaisusta kiireellisesti toteutettavana hankkeena.

 

Viiteaineisto

1

7119/2020 Kurkimäen koulu B-rakennuksen korvaaminen tilapäisellä rakennuksella

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Simo Hiltunen

puh. +358 44 718 5248

Tanja Karpasto

puh. +358 44 718 4130

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esityksen ja esittää korvaavan tilaratkaisun valmistelua kiireellisenä hankkeena edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tanja Karpasto ja Simo Hiltunen poistuivat kokouksesta klo 16.28 asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa