Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.09.2020/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 61

Asianro 10440/02.05.02.01/2019

 

 

Kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoitus Kuopiossa 2020 / Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

 

Kansalaistoimijalähtöisiin kokeiluhankkeiden kuntarahoitusosuuksiin on varattu määrärahaa kansalaistoiminnan aktivointiyksikön talousarviossa. Hankkeilla etsitään uusia toimintamalleja täydentämään nykyisiä palveluja. Hankkeilla tavoitellaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työikäisten asukasryhmien osallisuuden edistämistä, köyhyyden torjuntaa ja nuorten osallisuuden edistämistä sekä yhteisöllisyyden tukemista. Hankkeiden rahoitus koostuu kaupungin, Ely-keskuksen ja hakijan osuuksista.

 

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry hakee 12.022 euron kuntarahoitusosuutta Petosen Apu ja Tuki-hankkeelle 1.10.2020-31.3.2022.

 

Hankkeessa tavoitteena on haastavassa elämäntilanteessa sekä syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden arjen auttaminen ja tukeminen sekä osallisuuden lisääminen Petosella. Sellaisten valmiuksien lisääminen, jotka pitkällä aikavälillä voi parantaa ihmisten mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kuntouttaviin toimintoihin.

 

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry perustaa Petoselle tuki- ja ohjauspisteen, jonka avulla tuetaan kohderyhmään kuuluvien ihmisten elämänhallintaa ja -laatua. Toimintaa toteutetaan siten, että pisteellä vastataan siihen tarpeeseen, mikä on henkilön elämäntilanteen kannalta keskeisintä. Usein pinnalla ovat toimeentuloon ja tarvittaviin sosiaali-, terveys- ja asumispalveluihin liittyvät kysymykset. Ohjausta voi tarvittaessa saada myös päihtyneenä, mikä madaltaa olennaisesti kynnystä hakea apua.

 

Tuki- ja ohjauspisteellä asioivien on mahdollista myös kohdata muita alueen asukkaita. Mahdollisuus tavata vertaisiaan ja solmia sosiaalisia suhteita lisäävät osallisuuden kokemuksia. Toimintaan otetaan mukaan paikallisia vapaaehtoisia, jotka ovat kiinnostuneet tuki ja auttamistyöstä.

 

Toiminnalla pyritään edistämään kohderyhmään kuuluvien toimijuutta ja osallisuutta sekä tukea päivittäisissä ongelmatilanteissa ja tarvittavien palveluiden saamisessa. Tavoitteena on myös saada ihmisiä ohjattua ja autettua erilaisten kuntouttavien ja valmentavien toimintamuotojen, kuten työkokeilun, piiriin.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 120.232 €, josta Ely-keskuksen osuus 96.184 € (80 %), hakijan omarahoitusosuus 12.026 € (10%) ja kuntarahoitusosuus 12.022 € (10%).

 

Hakija laskuttaa kuntarahoitusosuuden hankkeen alkaessa.

Laskutusosoite: Kuopion kaupunki /HEP, Kansalaistoiminnan yksikkö, PL 3016, 70090 Monetra.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää 12.022 euron kuntarahoitusosuuden myöntämisestä Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n Petosen Apu ja Tuki-hankkeelle.

 

 

Liitteet

3

10440/2019-5 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Päivi Savinainen poistui kokouksesta klo 16.31 asian esittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa