Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.10.2020/Pykälä 198

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 198

Asianro 6433/02.05.00.00/2020

 

 

Kuntolaakson pysäköintitalon maksullisuus uimahallin asiakkaille

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Aloitteet                                          Kuopion kaupungille on tehty kaksi aloitetta, joista toisessa esitetään uimahallin kävijöistä eläkeläisille ilmaista pysäköintimahdollisuutta Kuntolaakson pysäköintitalossa ja toisessa aloitteessa puolestaan esitetään kolmen tunnin maksutonta pysäköintiä kaikille uimahallin asiakkaille.

 

Eläkeläisten autoille maksutonta pysäköintiä aloitteen tekijät perustelevat seuraavasti:

 

·          Terve Kuopio -kortin ahkerimmat käyttäjät ovat suurelta osin pienituloisia, liikuntarajoitteisia ja eläkeläisiä

·          terveyttä ylläpitävä ja edistävä uinti-/kuntoiluharrastus on heistä useimmille mahdollinen vain omaa autoa käyttäen

·          hallipysäköinti 2-3 euroa/kerta tekisi vuodessa useita satoja euroja menoja kortin (edullisen) vuosimaksun päälle

·          bussikyyti vaihtoehtona tulisi vielä kalliimmaksi ja olisi hyvin epäkäytännöllinen, ellei mahdoton monelle

·          lisäkulu vähentäisi pienituloisten uinti-/kuntoilukertoja minimiin ja nyt aktiivisin asiakassegmentti jopa kaikkoaisi

·          Terve Kuopion idea ei enää toteutuisi, mikä näkyisi terveydenhuollon jonoissa

·          uuden uimahallin kävijätavoitteet eivät täyttyisi

 

Kaikkien uimahallin käyttäjien autoille kolmen tunnin ilmaista pysäköintiä aloitteen tekijä perustelee seuraavasti:

 

·          Tämä on ainut liikuntapaikka Kuopiossa, missä pysäköinti on maksullista, muilla liikuntapaikoilla se on ilmaista.

·          Kaikki ei voi hyödyntää iän, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi ilmaisia liikuntapaikkojen pysäköintejä, vaan on iso joukko ihmisiä, joille uimahalli on oikeastaan ainut vaihtoehto liikunnan harrastamiselle.

·          Näin tilanne olisi sama kuin vanhan hallin pysäköinnissä.

·          Uimahallihan on yleishyödyllinen laitos kuntalaisten käyttöön ja näin ollen pysäköintimaksu ei saa olla esteenä sen käytölle.

 


 

Taustaa ja perusteluja päätökselle

 

Kuopion liikenteeseen liittyvät linjaukset

 

Kuopion kaupungin strategiassa ja resurssiviisausohjelmassa on linjattu, että kaupunki tukee asukkaitaan vähähiilisten kulkutapojen käytössä eli kaupunki haluaan edistää jalan, pyöräillen ja joukkoliikenteellä liikkumista. Tämän vuoksi kaupunki on mm. hankkinut sähköisiä kaupunkipyöriä ja tarjoaa niitä edullisesti kaupunkilaisten käyttöön. Kuopion keskustan uusi uimahalli sijaitsee lähellä hyviä joukkoliikenneyhteyksiä, sillä uimahallin lähimmät joukkoliikenteen pysäkit sijaitsevat Niiralankadulla ja Puistokadulla lähellä Suokadun liittymiä. Monista Kuopion kaupunginosista keskustaan tulevat reitit kulkevat em. pysäkkien kautta. Lisäksi kaikki Kuopion paikallisliikenteen linjat kulkevat Kuopion torin kautta, jonne matkaa uudelta uimahallilta on noin 800 metriä. Kuopion maaseutualueilta tulevat linja-autot puolestaan pysähtyvät matkakeskuksella, jonne matkaa uudelta uimahallilta on noin 1 km. Parhaillaan suunnitteilla on uusien pysäkkien toteuttaminen Suokadulle aivan uimahallin läheisyyteen, jonka kautta ensivaiheessa kulkisi linja 61, joka on yhteys Kuopiosta Siilinjärven kautta Nilsiään. Autojen pysäköintimaksut ovat yksi keino ohjata liikkumista kestäviin kulkumuotoihin. Arjen matkojen tekeminen omin voimin parantaa kuntoa, ja lisää näin hyvinvointia.

 

Uimahallin lähimmät ja sen läheisyydessä olevat pysäköintipaikat

 

Kuntolaakson pysäköintitaloon on rakennettu maksullisia pysäköintipaikkoja, joista on niin vanhaan jäähalliin kuin uuteen uimahalliinkin hyvät esteettömät reitit, jotka kulkevat pääosin sisätiloissa, ja kävely-yhteys parkkipaikoilta halleille on lyhyt. Kävelymatkan päässä uudesta uimahallista on nykyisin tarjolla ilmaista pysäköintitilaa aikarajoitettuna ja ilman mm. seuraavasti:

 

·          Valtuustotalon pohjoispuolella 2 tunnin paikkoja 200 metrin päässä

·          Valtuustotalon pohjoispuolella pysäköinti on aikarajoittamatonta klo 16-8

·          rajoittamatonta pysäköintitilaa Valkeisenkadun/Teatterikujan ja Pyöräkadun ympäristöissä n. 500 metrin etäisyydellä

·          rajoittamatonta pysäköintitilaa 800 metrin päässä Siunauskappelintien ja Karjalankadun liittymässä olevalla (ns. Kukkatalon) pysäköintialueella

 

Liikuntaesteisten henkilöiden autojen pysäköinti

 

Kuntolaakson pysäköintitalon operoinnista vastaa Kuopion Pysäköinti Oy, joka tarjoaa liikuntaesteisen pysäköintitunnuksen omistavien henkilöiden autoille kaikissa pysäköintihalleissaan maksuttoman pysäköinnin. Kuntolaakson pysäköintitalossa on yhteensä 8 pysäköintipaikkaa, joissa voi pysäköidä vain liikuntaesteisten kuljettamiseen tarkoitettuja ajoneuvoja, mutta liikuntaesteisten on toki mahdollista käyttää myös muita pysäköintitalon paikkoja. Liikuntaesteisten kuljettamiseen tarkoitettujen autojen pysäköinnin maksuttomuus perustuu siihen, että Kuopion Pysäköinti Oy tulkitsee, että tieliikennelakia tulee noudattaa myös pysäköintilaitoksissa. (TLL 39 §: …Jos ajoneuvossa on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, ajoneuvon saa pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta: 1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta…). Edellä mainittu tulkinta tieliikennelain soveltamisesta myös pysäköintilaitoksiin poikkeaa yleisesti muissa kaupungeissa toimivien sekä Kuopion kaupungissa toimivien yksityisten pysäköintitoimijoiden tulkinnasta.

 

Liikuntapaikkapalvelujen lausunto

 

Liikuntapaikkapalveluiden palveluissa on käytössä useita aikarajallisia tuotteita eri asiakasryhmille, jotka oikeuttavat palveluiden rajattoman käytön aukioloaikojen puitteissa. Lisäksi käytössä on sarjatuotteita eri asiakasryhmille. Mikäli pysäköinti mahdollistetaan yhden käyttäjäryhmän aikarajalliseen tuotteeseen, ei tämä ole tällöin tasa-arvossa muita käyttäjiä kohtaan. Kuntolaakson vuosittainen kävijämäärätavoite on 350 000 käyntikertaa. Aikavälillä 3.8.2020 – 8.9.2020 Kuntolaakson uimahallissa on ollut keskimäärin 1247 käyntikertaa. Kumulatiivinen arvio vuoden asiakasmäärästä on 411 367 käyntikertaa, joka ylittäisi tavoitteen yli 60 000 käyntikerralla.

 

Muita asiaan liittyviä seikkoja

 

Pysäköintimaksut suhteessa autoilun muihin kuluihin ovat yleensä huomattavan pienet. Kuopion kaupungissa on myös toinen uimahalli Petosella, missä pysäköintipaikat eivät ole maksullisia.

 

Mikäli kaupunki lähtisi tukemaan heitä, jotka käyvät uimassa käyttäen omaa autoaan, tulisi sen harkita mahdollisuutta tukea myös kestävillä kulkumuodoilla liikkuvia. Samassa yhteydessä kaupungin tulisi harkita, tukisiko se myös jäähallin käyttäjien autojen pysäköintiä.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta päättää, ettei uimahallin käyttäjille, eläkeläisillekään, myönnetä ilmaista pysäköintiä Kuntolaakson pysäköintitalossa.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paula Liukkonen

puh. +358 44 718 5304

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa