Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.12.2020/Pykälä 258

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 258

Asianro 3422/10.00.02.00/2020

 

 

METSO-kohteiden myynti ja suojelu kaupungin omistamilla metsäalueilla / muutosesitys

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunginhallitus teki 17.8.2020 § 207 päätöksen METSO-kohteiden myynnistä ja niiden suojelusta kaupungin omistamilla metsäalueilla. Päätöksen täytäntöönpanossa on tullut esiin ongelma yhden myytävän kohteen osalta. Kyseinen kohde, joka on noin 32,6 ha:n määräala tilasta Metsola 297-471-9-125 (työnimi Lauttalammet), esitetään poistettavaksi myytävien kohteiden listalta. Ennakkokäsityksestä poiketen metsästysoikeuden pidättäminen myyjälle ja metsästyksen jatkaminen määräalalla myynnin ja suojelun jälkeen ei nykytulkinnan mukaan olekaan mahdollista. Valtion sisäisissä käytännöissä on tapahtunut muutos, joka ei mahdollista metsästystä alle 100 hehtaarin kokoisilla myyntikohteilla. Määräalan myyntihinnaksi on päätetty 232 000 euroa ja myyntipäätökseen on kirjattu metsästysoikeuden pidättäminen Kuopion kaupungille.

 

Kyseisellä Metsolan tilalla on metsästyksellä ja riistanhoidolla ollut erityinen merkitys. Yli 100 vuotta vanha Metsolan metsästysseura toimii alueella. Metsästysseuran tontti on aikanaan erotettu kaupungin (aiemmin Karttulan kunta) omistamasta tilasta. Tila kokonaisuudessaan kuuluu heidän metsästys- ja riistanhoitoalueeseensa. Mikäli nyt esille tullut tilanne metsästyksen osalta olisi ollut valmisteluvaiheessa tiedossa, ei kohdetta oli esitetty myytäväksi ja suojeltavaksi.

 

Tilanteesta on keskusteltu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskuksen edustaja on kertonut METSO-suojelun olevan Pohjois-Savon osalta loppusuoralla ja heille on viime aikoina ollut suojelukohteista runsaasti tarjontaa yksityisiltä metsänomistajilta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ei ole suuri menetys, vaikka kyseinen kohde jäisikin pois suojeltavista kohteista. Kohde kiinnostaa ELY-keskusta, mutta parempiakin suojelukohteita on heille tarjolla. Muut kaupunginhallituksen päättämät METSO-kohteet myydään tai suojellaan vuoden 2021 alussa. Kaupunki pystyy tarvittaessa tarjoamaan korvaavan kohteen suojeltavaksi ELY-keskukselle ja tästä on käyty alustavaa keskustelua ELY-keskuksen kanssa.

 

Muuttuneessa tilanteessa suojelun sijaan Metsolan tilaa RN:o 297-471-9-125 esitetään kehitettäväksi riistanhoidon ja metsästyksen mallialueeksi. Lähtökohta riistanhoidon mallialueelle on loistava, koska Metsolan metsästysseura on tehnyt vuosikymmenien ajan alueella riistan kolmiolaskentaa ja alueella jo tälläkin hetkellä tehdään aktiivista riistanhoitotyötä. Metsolan tilalle on tarkoitus laatia riistanhoitopainotteinen metsäsuunnitelma, jossa riistanhoito ja metsästysasiat otetaan painokkaasti huomioon. Myös luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista voidaan korostaa suunnittelussa.

 

Riistanhoitopainotteisen metsäsuunnitelman laatimisesta on alustavasti sovittu SAKKY:n Toivalan metsäkoulun kanssa. Oppilaitos on erittäin kiinnostunut suunnitelman laadinnasta. Myös Metsolan metsästysseura on hyvin kiinnostunut osallistumaan/avustamaan riistanhoitopainotteisen metsäsuunnitelman laadinnassa. Lisäksi molemmat osapuolet ovat kiinnostuneita riistanhoidon mallialueen aikaan saamisessa Kuopioon ja Pohjois-Savoon. Mallialuetta voidaan tarvittaessa käyttää havaintokohteena SAKKY:n metsä- ja riista-alan opetuksessa. Metsästysseura ja oppilaitos suunnittelevat keskenään myös mahdollista muunlaista yhteistyötä riistanhoidon merkeissä.

                            

 

Vaikutusten arviointi                     Esitetyllä muutoksella on vähäinen vaikutus Pohjois-Savon Metso-ohjelman toteutukseen, koska korvaavia kohteita on hyvin saatavilla. Esityksellä saadaan aikaan Kuopioon riistanhoidon mallialue ja havaintokohde, mitä voidaan hyödyntää mm. SAKKY:n opetuksessa. Kaupungilta jää saamatta kiinteistön myyntitulo, mutta kaupunki tulee saamaan tilalta metsänmyyntituloja myös tulevaisuudessa.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että kaupunginhallituksen 17.8.2020 § 207 päätöstä muutetaan luopumalla noin 32,6 ha:n määräalan myynnistä tilasta Metsola RN:o 297-471-9-125. Myynnin sijaan koko Metsolan noin 64 ha:n suuruiselle tilalle laaditaan riistanhoitopainotteinen metsäsuunnitelma yhteistyössä alueella toimivan Metsolan metsästysseuran kanssa.

 

 

Liitteet

19

3422/2020 Sijaintikartta Metsola

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa