Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 07.01.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 9994/00.00.00.04/2020

 

 

Ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen kuntavaaleissa 2021

 

 

 

 

Ennakkoäänestyksen ajankohta ja äänestystä koskevat säännökset

 

Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 7.–13.4.2021.

 

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm. ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.

 

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna kaikkina päivinä ennakkoäänestyksen ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Kunta voi puolestaan hankkia ennakkoäänestyksen toimittamisen kokonaan tai osittain luotettavalta ja tehtävään sopivalta muulta organisaatiolta.

 

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä äänestyspaikassa huolehtivat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat, joita tulee olla ennakkoäänestyspaikassa vähintään kaksi yhtä aikaa saapuvilla.

 

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen.

 

Kunnan on merkittävä yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevat tiedot äänestyspaikkarekisteriin 29.1.2021 mennessä.

 

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan ennakkoäänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään. Ministeriö suosittelee ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamista sellaisiin paikkoihin, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan.

 

Ennakkoäänestyksen järjestelyissä tulee muutoinkin ottaa huomioon koronaviruksen aiheuttama tartuntaepidemia. Oikeusministeriö tulee antamaan asiasta vielä tarkempia suosituksia tilannekuvan mukaisesti. Lähinnä kyseeseen tulevat tarvittavat suojaustoimenpiteet ja riittävät etäisyydet äänestyksen suorittamisessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnan järjestämät yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestettiin kaupungin toimesta kaupungintalolla, Puijonlaakson kirjastolla, yliopiston tiloissa (Studentia), kaupunginkirjastolla, Vehmersalmen kirjastolla, Riistaveden kirjastolla, Maaningan kirjastolla, Mäntylän palvelutalolla, Petosen seurakuntatalolla, Matkuksen kauppakeskuksessa, Päivärannan kauppakeskuksessa, Prisman kauppakeskuksessa, Kolmisopen kauppakeskuksessa, Juankosken kirjastolla ja Karttulan palvelupisteessä. Nilsiässä ennakkoäänestys järjestettiin aiempien vaalien mukaisesti virastotalolla, Palonurmen koululla, Siikajärven kyläkaupalla ja Pajulahden koululla.

 

Ennakkoäänestyspaikkojen sijainti todettiin pääosin hyväksi ja toimivaksi. Paikkojen lukumäärä oli myös riittävä ja niiden ylläpito onnistui käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Vilkkaimmat äänestyspaikat olivat Prisman kauppakeskus (4676 äänestäjää) ja kaupungintalo (3538 äänestäjää).

 

Ennakkoäänestyksen järjestely kevään 2021 kuntavaaleissa

 

Kunnalla on edellä mainituin tavoin mahdollisuus järjestää harkintansa mukaan ennakkoäänestys myös omana toimintana. Kaupungin järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoina ovat toimineet pääosin Itä-Suomen yliopiston opiskelijat.

 

Ennakkoäänestys on tarkoitus järjestää pääosin edellisten vaalien tavoin kuitenkin siten, että Mäntylän palvelutalon ja Itä-Suomen yliopiston (Studentia) ennakkoäänestyspaikosta luovutaan.

 

Mäntylän palvelutalon äänestyspaikkana on toiminut ruokalan kabinetti, joka on tilaratkaisultaan ahdas ja hankalasti käytettävissä esim. rollaattorilla liikkumiseen. Tilassa ei ole myöskään mahdollista säilyttää tarvittavia suojaetäisyyksiä koronaepidemiaan liittyen. Vuoden 2019 vaaleissa äänestämässä kävi 265 äänestäjää, joista valtaosa oli palvelutalon asukkaita. Liikuntaesteisten henkilöiden äänestäminen ennakolta voidaan turvata jatkossa vaalitoimikunnan ja kotiäänestyksen kautta.

 

Studentian osalta läheisyydessä on käytettävissä kaksikin ennakkoäänestyspaikkaa, Puijonlaakson kirjasto ja Prisman kauppakeskus. Vuoden 2019 vaaleissa Studentialla kävi äänestämässä 317 äänestäjää. 

 

Uudeksi ennakkoäänestyspaikaksi esitetään Saaristokaupungissa (Keilankanta) sijaitsevaa Kuikkalammen nuorisotilaa osoitteessa Kaivannonlahdenkatu 27. Alueella on paljon asutusta ja Kuikkalammen nuorisotilan tilat soveltuvat päivällä tapahtuvaan äänestykseen.

 

Kirjastoihin sijoitettavat ennakkoäänestyspaikat olisivat pääosin auki kirjastojen normaalien aukioloaikojen mukaisesti ja myös viikonloppuna. Myös muissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestys toimitettaisiin arkipäivisin ja viikonloppuna lukuun ottamatta Nilsiässä olevia ennakkoäänestyspaikkoja, joiden osalta noudatetaan aiempaa käytäntöä. Maaningalla ennakkoäänestyspaikka esitetään siirrettäväksi kirjastosta samassa rakennuksessa olevaan kokoustilaan, joka soveltuu paremmin äänestyskäyttöön. 

 

Todettakoon vielä, että liikuntarajoitteisella henkilöllä on mahdollisuus lain mukaan äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestyksen toimittavat keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat ja laitoksissa ennakkoäänestyksestä huolehtivat kaupunginhallituksen määräämät vaalitoimikunnat.

 

Kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat kevään 2021 kuntavaaleissa olisivat siten seuraavat:

 

Ennakkoäänestyspaikka                                             Päivä                    Aukioloaika

 

1          Prisman kauppakeskus, Savilahdentie 10, 70700 Kuopio

                                                         

                                                                                       7.–9.4                  9–20

                                                                                       10.-11.4              10–18

                                                                                       12.–13.4             9–20

 

2          Kolmisopen kauppakeskus, Kolmisopentie 1-3, 70780 Kuopio

                     

                                                                                       7.–9.4                  12–20

                                                                                       10.-11.4              10–18

                                                                                       12.–13.4             12–20

                                           

3          Päivärannan kauppakeskus, Päivärannantie 18, 70420 Kuopio

 

                                                                                       7.–9.4                  12–20

                                                                                       10.-11.4              10–18

                                                                                       12.–13.4             12–20

 

4          Matkuksen kauppakeskus, Matkuksentie 60, 70800 Kuopio

 

                                                                                       7.–9.4                  12–20

                                                                                       10.-11.4              12–18

                                                                                       12.–13.4             12–20

 

5          Kuikkalammen nuorisotila, Kaivannonlahdenkatu 27, 70840 Kuopio

 

                                                                                       7.–9.4                  10–15

                                                                                       10.–11.4             10–14

                                                                                       12.–13.4             10–15

 

6          Vehmersalmen kirjasto, Vehmersalmenkatu 27, 71310 Vehmersalmi

                                                                

                                                                                       7.4                       13–19

                                                                                       8.4                       12–16

                                                                                       9.4                       9-15

                                                                                       10.–11.4             10–15

                                                                                       12.4                     13–19

                                                                                       13.4                     9–15

 

7          Riistaveden kirjasto, Vaarutie 1, 71160 Riistavesi

 

                                                                                       7.4                       13–19

                                                                                       8.4                       12-16

                                                                                       9.4                       10-16

                                                                                       10.–11.4             10–15

                                                                                       12.4                     13–19

                                                                                       13.4                     10-16                 

 

 

8          Puijonlaakson kirjasto, Mailatie 2, 70200 Kuopio

                                                                

                                                                                       7.–8.4                  13–19

                                                                                       9.4                       10–16

                                                                                       10.–11.4             10–15

                                                                                       12.4                     13-19

13.4                     10–16

 

 

9          Kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio

 

                                                                                       7.–9.4                  11–19

                                                                                       10.–11.4             10–15

                                                                                       12.–13.4             11–19

 

10       Kaupungintalo, Tulliportinkatu 31, 70100 Kuopio

                                                                

                                                                                       7.–9.4                  9–20

                                                                                       10.-11.4              10–18

                                                                                       12.–13.4             9–20

 

11       Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21, 70820 Kuopio

                                                                

                                                                                       7.–9.4                  10–15

                                                                                       10.–11.4             10–14

                                                                                       12.–13.4             10–15

 

12       Karttulan asiointipiste, Kissakuusentie 6, 72100 Karttula

                                                                

                                                                                       7.–9.4                  11–15

                                                                                       10.–11.4             10–15

                                                                                       12.–13.4             11–17

 

13       Nilsiän virastotalo, Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä

 

                                                                                       7.–9.4                  11–17

                                                                                       10.–11.4             10–15

                                                                                       12.–13.4             11–17

                                                                

14       Palonurmen koulu, Palonurmentie 780, 73810 Palonurmi

 

                                                                                       7.4                       9–11

 

15       Siikajärven kyläkauppa, Karintie 237, 73830 Siikajärvi

                                                                

                                                                                       7.4                       13–15

 

16       Pajulahden koulu, Kortteisenmäentie 33, 73360 Pajulahti

 

                                                                                       8.4                       16–18

 

                                                                

17       Juankosken kirjasto, Juankoskentie 26, 73500 Juankoski

                                           

                                                                                                                                                 7.4                       10-16

                                                                                                                                                 8.4                       13-19

                                                                                                                                                 9.4                       10-16

                                                                                                                                                 10.-11.4              10-15

                                                                                                                                                 12.4                     13-19

                                                                                                                                                 13.4                     10-16

                                                                                                            

 

18       Maaninkatalon kokoushuone, Maaningantie 32, 71750 Maaninka

 

                                                                                       7.-9.4                   10–16

                                                                                       10.–11.4             10–14

                                                                                       12.-13.4              10-16

                                                                

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                              

 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kuntavaalien 2021 yleinen ennakkoäänestys Kuopion kaupungissa järjestetään edellä mainituin tavoin ja äänestyspaikkojen päivittäisiin aukioloaikoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia kansliatoimenpitein.   

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa