Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 03.02.2021/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 26

Asianro 401/10.00.02.01/2021

 

 

Yritystontin 297-2-42-1 (Itkonniemenkatu 5) varaaminen / Osuuskauppa PeeÄssä

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Osuuskauppa PeeÄssä on hakenut yritystontin 297-2-42-1 varaamista. Varaushakemuksen mukaan tontille on tarkoituksena rakentaa päivittäistavarakauppa, kahvila-ravintola sekä veneilyyn liittyviä palveluita. Lisäksi tontille on tarkoituksena rakentaa autoilijoille ja veneilijöille polttoaineen jakeluasema. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 aikana siten, että avajaiset on toukokuussa 2022.

 

Kaupunki teki asukaskyselyn tontin kehittämisestä kesällä 2020. Kyselyn avulla kartoitettiin asukkaiden toiveita alueen käytöstä. Eniten toiveita tuli veneily-, vesistö ja vapaa-aikaan liittyviin palveluihin sekä kahvilatoimintaa varten. Lisäksi oli ehdotuksia alueen muuttamisesta puistoalueeksi.

 

Lähestymiskartta tontin sijainnista (ks. asiakirja pdf-muodossa)

                                                         

Varattava tontti

 

Tontin 297-2-42-1 pinta-ala on 5 809 m2, jossa on rakennusoikeutta 3 200 k-m2. Tontti on asemakaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL-5).

 

Tontin luovutusehtoina on, että tontille tai sen yhteyteen on rakennettava veneilijöitä palvelevia toimintoja, joihin sisältyy polttoaineen jakelu, septi- ja pilssivesipumppu sekä sosiaalitilat peseytymis- ja pyykinpesumahdollisuuksineen. Samalla kaupunki suunnitteluttaa tontin ympäristön yleisten alueiden rakentamisen. Maljapuron pohjukka siistitään ja rakennetaan puistomaiseksi. Tontin pohjoisosassa olevan kevyen liikenteen väylän siirtoa toiseen paikkaan tutkitaan. Lisäksi selvitetään nykyisen Maljapuron ylittävän kaarisillan korvaamista sillalla, joka voidaan kunnossapitää myös talvella. Yleisten alueiden suunnitteleminen ja rakentaminen toteutetaan yhteistyössä yrityksen kanssa siten, että kumpikin vastaa omien osuuksiensa kustannuksista.

 

Tontin käyvästä markkinavuokrasta on pyydetty arviolausunto ulkopuoliselta kiinteistöarvioitsijalta. Tontin vuosivuokraksi polttoainemyyntimahdollisuuksin määräytyy 49 000 euroa. Vuokraamisesta päätetään erikseen, kun suunnitelmat tontin käytöstä etenevät ja niissä on otettu huomioon kaupungin vaatimukset.

 

Lisätietoja alueen hankkeista antaa yritysasiamies Unto Juutinen.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Päätösesitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Uudistetut veneilyyn liittyvät palvelut Maljalahden alueella parantavat olennaisesti Kuopion asemaa järvimatkailussa ja ovat osa Kuopion matkailun kehittämistä kaupungin strategian mukaisesti.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että yritystontti 297-2-42-1 varataan Osuuskauppa PeeÄssälle seuraavin ehdoin:

 

1          Varausaika on 1.2.2021 - 31.1.2022.

2          Varausmaksu koko ajalta on 14 700 euroa. Varausmaksua ei hyvitetä eikä palauteta.

3          Ennen suunnittelun aloittamista on järjestettävä suunnittelun aloituskokous.

4          Tontin rakennusoikeudesta on käytettävä noin puolet.

5          Tontille on rakennettava veneilijöitä palvelevia toimintoja: polttoaineenjakelu, septi- ja pilssivesipumppu, sosiaalitilat peseytymis- ja pyykinpesumahdollisuuksineen.

6          Tontin vuokrauksesta päätetään erikseen kaupunkirakennelautakunnassa. Tontin vuokraksi määräytyy 49 000 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 976 (joulukuu 2019).

 

Viiteaineisto

5

401/2021 Esitys 25092020 (jaetaan lautakunnan jäsenille, ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että puheenjohtaja Aleksi Eskelinen poistui esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Matti Sariola ja pöytäkirjantarkastajana Maija Svärd.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa