Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Johtokeskuksen johtoryhmä (S)
Pöytäkirja 04.02.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 7

Asianro 1198/09.06.00/2021

 

 

Koronatilanteen aiheuttamat toimenpiteet

 

 

 

Kuntalain 38 §:n 3 momentin mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kuopion kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaisesti  vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri palvelualueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

 

Tartuntatautilain 6 §:n mukaan tässä laissa tarkoitettujen valtion viranomaisten ja asiantuntijalaitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien on järjestelmällisesti torjuttava tartuntatauteja sekä varauduttava terveydenhuollon häiriötilanteisiin. Niiden on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatua tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta toimialueellaan. Sosiaali- ja terveysministeriön 22.12.2020 antamassa toimintasuunnitelmassa covid-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi–toukokuussa 2021 ohjeistetaan, että epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja epidemiologisesti tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä.

 

STM:n toimintasuunnitelmassa ohjeistetaan epidemian kiihtymisvaiheessa olevia alueita seuraavasti:

·          yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten yleisömäärää rajataan enintään 20 henkilöön. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 ihmistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

·          Yksityistilaisuuksien järjestäjille suositellaan, ettei yli 20 henkilön tilaisuuksia järjestetä.

·          Kuntien ja kuntayhtyminen hallinnassa ja määräysvallassa olevien tilojen käyttäjämäärä rajataan puoleen normaalista tiloihin muun lainsäädännön perusteella sallitusta määrästä. Toimenpiteet eivät saa rajoittaa oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa tai estää virka-miestä suorittamasta virkatehtäviään.

·          Aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi ja mahdollisuuksien mukaan etämuotoisena toteutettavaksi korkean riskin tilanteissa ja toimintamuodoissa.

·          Korkeakoulut siirtyvät etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähi-opetuksen tarpeet.

·          Epidemian kiihtymisvaiheessa on tarpeen antaa alueelle etätyösuositus, ellei sellaista ole annettu jo koko valtakunnan tasolla.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella toimiva alueellinen koronakoordinaatioryhmä on todennut Kuopion kaupungin olevan koronaepidemian kiihtymisvaiheessa kokouksissaan 18.1.2021, 25.1.2021 ja 1.2.2021.

 

Kuopion kaupungin hyvinvointipalveluja rajoitettiin määräajaksi 30.1.-12.2.2021 tartuntatautilain 6 ja 9 § nojalla tehdyllä kaupunginjohtajan päätöksellä 29.1.2021 (Asianro 1198/09.06.00/2021). Perusteluina päätökselle olivat koronaepidemian useita viikkoja jatkunut epäsuotuisa kehitys sekä kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin suositus. Päätöksen liikuntapaikkapalveluita koskevan kappaleessa mainittiin, että tehtyjä rajoituksia tarkastellaan uudelleen 4.2.2021 mennessä. Tuolloin arvioidaan toiminnan mahdollinen jatko, alkaen alle 18-vuotiaiden harjoittelutoiminnasta 13.2.2021 alkaen.

 

 

 

                                                         

Päätösehdotus                               Turvallisuuspäällikkö Lauri Holappa

 

Tartuntatautilääkärin tilannearvion perusteella päätetään rajoitusten jatkamisesta ja tarkentamisesta seuraavasti:

a)                          alle 18-vuotiaiden harjoittelutoiminta

b)                         muut liikuntapaikkoja koskevat rajoitukset

c)                          muut rajoitukset


 

 

Päätös                                              Tartuntatautilääkärin tilannearvion perusteella päätetään rajoitusten jatkamisesta ja tarkentamisesta seuraavasti:

 

a)       alle 18-vuotiaiden harjoittelutoiminta

 

Nykyiset rajoitukset puretaan maanantaista 8.2.2021 alkaen.

 

Linkki opetus- ja kulttuuriministeriön sivulle ”ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta”.

 

 

b)       muut liikuntapaikkoja koskevat rajoitukset

 

Tilannearvion perusteella kaupungin asettamia rajoituksia jatketaan ennallaan. 

 

 

c)       muut rajoitukset

 

Tilannearvion perusteella kaupungin asettamia rajoituksia jatketaan ennallaan. 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa