Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 38

Asianro 9902/10.03.02.04/2020

 

 

Alavan palvelutalon harrastetilojen vuokrasopimuksen jatkaminen ajalle 1.7.2021-31.12.2021

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Taustaa                                             Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kansalaistoiminnan palveluiden palveluverkostoon ovat kuuluneet vuodesta 2015 lähtien Alavan palvelutalon harrastetilat; kaksi kerhohuonetta, juhlasali, ruokasali, liikuntasali-, allas- ja saunatilat. Vuokrasopimuksen jatkumisen ehdoksi on määritelty toimintaan talousarviossa vuosittain kohdennettu määräraha.

 

Allastilan- ja saunatilojen vuokrasopimus on päättynyt 31.12.2020 hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätöksen mukaisesti (Asianro 9902/10.03.02.04/2020, §97). Allastilat eivät täytä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston turvalliselle allastoiminnalle asettamia edellytyksiä. Samassa yhteydessä tehtiin päätös myös muiden tilojen vuokrasopimuksen irtisanomisesta 1.1.2021 alkaen. Vuokrasopimuksen irtisanominen perustui vuoden 2021 talousarviovalmisteluun liittyviin Kuopion kaupungin talouden sopeutustoimenpiteisiin ja niissä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle ja kansalaistoiminnan palveluiden yksikölle kohdennettuihin talouden sopeutuksen vaatimuksiin. Alavan palvelutalon vuokrasopimuksen irtisanominen, useiden muiden toimenpiteiden ohessa, oli välttämätön kansalaistoiminnan palveluilta edellytettyjen säästöjen saavuttamiseksi. Vuoden 2021 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa Alavan palvelutalon harrastetilojen vuokraa varten.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätöksen (Asianro 9902/10.03.02.04/2020, §5) mukaisesti Alavan toimintakeskuksen vuokrasopimusta päätettiin jatkaa muiden tilojen, kuin altaan osalta 1.1. – 30.6.2021 välisen ajan. Sopimusta päätettiin jatkaa ko määräajan, tai kunnes toiminta voidaan järjestää soveltuvissa tiloissa, ja järjestää toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat palvelualueen käyttösuunnitelmasta tai talousarviomuutoksen kautta. Vuokrasopimuksen jatkon aikana selvitettiin mahdolliset korvaavat tilat tai toiminnan järjestäminen muulla tavoin. Päätösesityksessä 9902/10.03.02.04/2020, §97 todettiin, että Alavan tiloille ei ole mahdollista järjestää korvaavia maksuttomia tiloja. Tilanne ei ole muuttunut näiltä osin. Maksuttomia korvaavia tiloja ei edelleenkään ole mahdollista järjestää hyvinvoinnin edistämisen tai muiden palvelualueiden tiloista kaikille tilojen käyttäjäryhmille.

 

Kustannukset                                  Alavan palvelutalon harrastetilojen vuokra on ollut 31.1.2021 saakka yhteensä 5 305 €/kk, 63 660 €/v. Vuokratuotot vuonna 2019 olivat 7 500 €. Allas- ja saunaosaston ja siihen liittyvän tekniikkatilan vuokraosuus on ollut 1 550€/kk. Ilman allastilaa Alavan palvelutalon harrastetilojen vuokra on ollut 3 755€/kk (45 060€/v). Talousarviossa ei ole osoitettu määrärahaa Alavan palvelutalon vuokraan vuodelle 2021.

 

Kuopion Tilapalvelut on tarkastelleet tilavuokraa uudelleen. Tilapalveluiden mukaan muita vastaavan tyyppisiä kohteita eikä kohteen todellisia ylläpitokustannuksia.

 

Alavan palvelutalon vuokratarjous, Tilapalvelut (8.4.2021) 1.7.2021 alkaen;

 

Harrastetilat, ilman allas- ja saunaosastoa: 54 054, 69 € (4 847,89 €/kk).

 

Vuoden 2020 vuokraan (63 660 €/v, sisälsi allas- ja saunaosaston) verrattuna uusi tarjous on 5 611,43 € vuodessa pienempi (ei sisällä allas- ja saunaosastoa), kuukaudessa 467,62 € pienempi.

 

Alavan vuokrasopimuksen irtisanomista koskevat kannanotot

 

Kuopion kaupungin vanhusneuvosto toivoo Alavan tilojen vuokrasopimuksen osalta myönteistä ratkaisua järjestöjen toimintaedellytysten jatkumiseksi (20.1.2021 Asianro 348/2021). Kuopion Eläkkeensaajat ry on lähestynyt Kuopion kaupunginhallitusta sekä päättäjiä ja viranomaisia hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan Alavan vuokrasopimuksen irtisanomista koskien, ilmaisten vakavan huolensa ikääntyneiden hyvinvoinnista kokoontumisten jatkon ollessa uhattuna. Eläkejärjestöt toivovat päätöstä toistaiseksi voimassa olevasta vuokrasopimuksen jatkamisesta, jotta järjestöjen toiminta Alavassa voi jatkua pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

 

Tilojen käyttö                                  Alavan palvelutalon harrastetilojen vakiovuorojen käyttäjinä ovat vuonna 2021 olleet Kuopion Eläkkeensaajat, Nivelyhdistys, Selkäyhdistys, Varhaiseläkkeensaajat, Harmonikkakerto, Sotaveteraanit/Puijon laulu, Rakentajaeläkeläiset, Hengitysyhdistys, Eläkeliiton Kuopion yhdistys, Parkinsonyhdistys, Liikealan eläkkeensaajat, Lumikello ry, Pyhän Pietarin seurakunta, Kuopion Miekkailuseura, kansalaistoiminnan palvelut sekä Alavan kotihoito. Säännöllisten vakiovuorokäyttäjien lisäksi tiloja varataan yksittäisiin tilaisuuksiin. 

 

Tilojen käyttäjiä on pyritty auttamaan korvaavien tilojen löytämisessä ja pienelle osalle käyttäjäryhmistä on löydetty uusi tila nuorisopalveluiden nuorisotalolta tai perusturvan toimintakeskuksista. Valtaosalle käyttäjäryhmistä, joita ovat pääasiassa eläkeläis- ja potilasjärjestöt, ei ole löytynyt korvaavia, etenkään maksuttomia tiloja. Toimintakeskuksista ei ole löytynyt korvaavia maksuttomia tiloja esim. Kuopion eläkkeensaajat ry:lle (Alavan tilojen pääkäyttäjäryhmä) Eläkeläisjärjestöt kokoontuvat päiväaikaan, jolloin koulujen tilat eivät ole käytettävissä. Lähimpänä Alavaa sijaitsevan Haapaniemen koulun tilat ovat täynnä päiväaikaan. Eläkeläisjärjestöjen huoli toiminnan lakkaamisesta tilojen puuttuessa on aiheellinen. Järjestöjen toiminta on erittäin tärkeä osa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

 

Eläkeläis- ja potilasjärjestöillä on ollut oikeus käyttää Alavan tiloja maksutta hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 21.4.2015 §34 päätöksen mukaisesti (asianumero 2577/10.03.02.04/2015). Maksuttomuus perustui perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen linjaukseen. Muulta ulkopuoliselta käytöltä on peritty koulutilavarausten tilavuokrien mukaiset vuokrat, koskien liikuntasalia, kokoustilaa ja kerhohuonetta. Muissa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tiloissa vastaavaa maksuttomuuskäytäntöä ei ole, lukuun ottamatta asukastoiminnan tiloja, jotka ovat olleet maksuttomasti järjestöjen ja asukkaiden varattavissa. Tilojen käytön maksukäytäntöjen kokonaistarkastelu on tarpeen. 

 

Alavan palvelutalon harrastetilojen kalusto on vanhaa ja huonokuntoista. Tilapalveluille saapuneissa asiakaspalautteissa on ilmaistu huoli heikkokuntoisesta kalustosta. Tilojen kalusto vaatii tietyiltä osin (etenkin ruoka- ja juhlasalin kalusto) välitöntä uusimista. Toiminnan mahdollinen jatkuminen edellyttää siten vuokramäärärahan lisäksi myös kaluston uusimisen huomioimista talousarviossa. Kaluston uusimiseksi tulee laatia suunnitelma kustannusarvioineen. 

 

Alavan palvelutalon harrastetilojen varauksista on vastannut tilavarauspalvelut ja siivouksesta Servica. 

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää, että 30.6.2021 saakka voimassa olevaa Alavan palvelutalon harrastetilojen vuokrasopimusta jatketaan katkeamatta alkaen 1.7.2021-31.12.2021, eli Alavan palvelutalon harrastetilat säilyvät toistaiseksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käytössä.

 

Alavan palvelutalon allastilojen osalta vuokrasopimusta ei tehdä. Toiminta- ja palvelukeskusten allastilat tarkastellaan erillisessä selvityksessä.

 

Tilojen vuokrakustannuksia ajalta 1.1.-31.12.2021 ei voida kattaa muun toiminnan sisältä, vaan hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kustannuspaikalle 4201 tarvitaan lisämääräraha 52 000 €.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Alavan palvelutalon harrastetilojen ilman allastiloja vuokrakustannuksia varten myönnetään tarvittava lisämääräraha ajalle 1.1. - 31.12.2021 yhteensä 52 000 €.

 

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa huomioidaan tilojen säilyminen kansalaistoiminnan palveluiden palveluverkostossa. Kaluston uusimista varten laaditaan suunnitelma ja kustannusarvio, mikä huomioidaan vuoden 2022 talousarviovalmistelussa.

 

 

Liitteet

22

9902/2020-7 Alavan palvelukeskus Kansalaistoiminnan tilat vuokratarjous

 

23

9902/2020-7 Hvedltk:n päätökset 21.4.2015 34§ ja 19.5.2015 § Alavan toimintakeskuksen siirtymisestä kansalaistoiminnan palveluihin

 

24

 9902/2020-7 Hvedltk:n päätökset 16.12.2020 ja 20.1.2021

 

25

9902/2020-7 Vanhusneuvoston kokousmuistio 20.1.2021

 

26

9902/2020-7 Kirje Kuopion kaupunginhallitukselle/Kuopion eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta

 

27

9902/2020-7 Kirje kaupunginhallitukselle/Kuopion Eläkkeensaajat ry

 

28

9902/2020-7 Huolikirje/Kuopion Eläkkeensaajat ry

 

29

9902/2020-7 Vaikutusten arviointi

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

Ritva Hakulinen poistui klo 17.15 asian esittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa