Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 08.04.2021/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 26

Asianro 3124/00.00.00.04/2021

 

 

Valittavien valtuutettujen määrää ja asiakirjojen vastaanottamista koskeva kuulutus

 

 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

                                                         

Eduskunta on 26.3 hyväksynyt lain vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä. Laki on tullut voimaan 29.3.2021. Vaalien uusi ajankohta on 13.6.2021 ja ehdokashakemukset tulee toimittaa keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 klo 16 mennessä. Aiemmin toimitetut ehdokashakemukset otetaan huomioon viran puolesta.

 

Keskusvaalilautakunnan on siten julkaistava vaalilaissa tarkoitettu kuulutus uusien ajankohtien mukaisesti.

 

Kuntalain (410/2015) 16 §:n mukaan Kuopion kaupunginvaltuustoon tulee valittavaksi 59 valtuutettua.

 

Vaalilain (714/1998) 34 ja 145 §:ien mukaan keskusvaalilautakunnan on päätettävä kuulutuksesta, jossa on mainittava, montako valtuutettua kunnassa valitaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut vaaleja koskevat asiakirjat on annettava.

 

Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa.

 

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Tietoverkon lisäksi kuulutus esitetään julkaistavaksi myös seuraavissa Kuopion alueella ilmestyvissä lehdissä: Viikkosavo, Maaningan alueella ilmestyvä Uutis-Jousi, Nilsiän alueella ilmestyvä Pitäjäläinen, Juankosken alueella ilmestyvä Koillis-Savo sekä Vehmersalmen alueella ilmestyvä Soisalon Seutu.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan ehdotus kuulutukseksi.

 

 

Liitteet

1

3124/2021 Kunnallisvaalit 2021 peruskuulutus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen

 

Keskusvaalilautakunta päättää julkaista liitteenä olevan kuulutuksen säädetyllä tavalla ja lisäksi seuraavissa Kuopion kaupungin alueella ilmestyvissä lehdissä: Viikkosavo, Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Koillis-Savo ja Soisalon Seutu. Kuulutus toimitetaan tiedoksi myös vaaliasiamiehille.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa