Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 08.04.2021/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 28

Asianro 2431/00.00.00.04/2021

 

 

Vaalitoimitsijoiden määrääminen kotimaan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen

 

 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

 

Kaupunginhallitus on vahvistanut 22.3.2021 vuoden 2021 kuntavaalien kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat Kuopion kaupungissa.

 

Kuntavaalien ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan 26.5-8.6 välisenä aikana.

 

Vaalilain 17 §:n mukaan vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää puolestaan kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kussakin äänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa ja ennakkoäänestystä toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla.

 

Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan erikseen vahvistaman järjestyksen mukaisesti (vaalilaki 55 § 4 mom.). Käytännössä kotiäänestyksestä huolehtii kaksi vaalitoimitsijaa toisen toimiessa tarvittaessa vaalilain tarkoittamana todistajana.

 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

 

Vaalitoimitsijoiden ja varahenkilöiden määrää on lisätty vallitsevan koronaepidemian vuoksi. Kotiäänestyksen toimittamisen turvaamiseksi ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat määrätään toimimaan varahenkilöinä kotiäänestyksessä.  

 

Esityslistan liitteenä jaetaan luettelo vaalitoimitsijoista.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen

 

1. Keskusvaalilautakunta määrää liitteessä mainitut henkilöt vaalitoimitsijoiksi Kuopion kaupungin alueella oleviin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen vuoden 2021 kuntavaaleissa. Ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat toimivat tarvittaessa vaalitoimitsijoina myös kotiäänestyksessä.

2. Keskusvaalilautakunta määrää, että mainituissa ennakkoäänestyspaikoissa äänioikeuden kirjaamisessa käytetään pääsääntöisesti oikeusministeriön äänioikeusjärjestelmää erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

3. Keskusvaalilautakunnan sihteeri valtuutetaan siirtämään yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsija tarpeen mukaan myös toiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja huolehtimaan tarvittavista sijaisjärjestelyistä.         
 

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa