Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 90

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 90

Asianro 470/02.08.00.01/2021

 

 

Oikaisuvaatimus / Kuopion pohjoisen urakka-alueen hoidonjohtourakka 2021 - 2026 (optio 1 + 1) / urakoitsijan valinta ja hoidonjohtourakan rahoitus

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Taustaa                                       Kuopion kaupunkirakennelautakunta on 17.3.2021 tehdyllä päätöksellään valinnut Kuopion pohjoisen alueen hoidonjohtourakoitsijaksi Destia Oy:n ja sulkenut tarjouskilpailusta Digipiha Oy:n todettuaan, että Digipiha Oy ei täytä tarjouskilpailussa esitettyjä soveltuvuusvaatimuksia. Kuopion pohjoinen hoidonjohtourakka vuosille 2021-2026 kilpailutettiin 21.12.2020-19.2.2021 EU-kynnysarvot ylittävänä palveluhankintana käyttäen avointa menettelyä. Digipiha Oy on 23.3.2021 jättänyt kaupunkirakennelautakunnan tekemästä hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa Digipiha Oy vaatii, että kaupunkirakennelautakunta kumoaisi tehdyn hankintapäätöksen Digipiha Oy:n poissulkemisen osalta, Destian valitsemisen osalta ja tekisi uuden päätöksen, jossa tarjouksista valittaisiin Digipiha Oy:n tarjous.

 

Tarjouspyynnön liikevaihtovaatimus

                                                   

Tarjouskilpailun liikevaihtovaatimuksella Kuopion kaupunki on halunnut varmistaa, että tarjoajalla on riittävä taloudellinen suorituskyky hoidonjohtourakasta suoriutumiseen. Hoidonjohtourakassa liikevaihtovaatimuksella on haluttu varmistaa, että

         tarjoajalla on kyky rahoittaa urakkaan liittyviä hankintoja jo ennen kuin maksukelpoisia laskuja tilaajalle syntyy

         tarjoajalla on riittävä liikevaihto vähintään vuoden mittaisten alihankintasopimusten solmimiseen ja palveluiden hankkimiseen markkinoilta

         tarjoajalla on riittävä taloudellinen puskuri urakkaan liittyvien riskien kantamiseen

         tarjoaja pystyy toimimaan koko urakan ajan vakavaraisesti ilman, että urakan alihankinnat tai tarjoajan maksukyky vaarantuvat.

 

Liikevaihtovaatimus on ollut viimeisten kolmen tilikauden yhteenlasketun liikevaihdon osalta vähintään 6 000 000 euroa ja vuositasolla vähintään

2 000 000 euroa.

 

Digipiha Oy ei ole täyttänyt liikevaihtovaatimusta. Digipiha Oy on myöntänyt tarjouksen liitteenä toimitetussa selvityksessään, ettei se voi täyttää liikevaihtovaatimusta ja tämä käy ilmi myös yhtiön toimittamasta vuoden 2019 tilinpäätöksestä, jonka mukaan liikevaihto vuonna 2018 on ollut tilinpäätöksen mukaan 605,00 euroa ja vuonna 2019 tilinpäätöksen mukaan 7 297,23 euroa. Digipiha Oy:n tarjouksen liitteenä toimitetussa selvityksessä liikevaihtovaatimukseen ei ole annettu mitään sellaista näyttöä, mikä korvaisi puuttuvan liikevaihdon. Kuopion kaupunki ei ole ollut velvollinen pyytämään liikevaihtovaatimukseen liittyviä lisäselvityksiä, koska Digipiha Oy:n tarjouksen liiteaineiston perusteella on ollut selvää, että yritys ei täytä liikevaihtovaatimusta eivätkä liikevaihtovaatimuksen pohjana olleet edellytykset riittävästä taloudellisesta suorituskyvystä ja asemasta täyty. Digipiha Oy:n tarjous on täten pitänyt sulkea pois tarjouskilpailusta.

 

Referenssivaatimus                    Referenssivaatimuksella Kuopion kaupunki on halunnut varmistaa, että tarjoajalla on riittävä tekninen suorituskyky ympärivuotisesta hoidonjohtourakasta suoriutumiseen. Referenssivaatimuksella on muun muassa haluttu varmistaa, että

         tarjoajalla on riittävä ammattitaito ympärivuotisista hoidon ja kunnossapidon töistä suoriutumiseen

         tarjoaja tuntee kaupunkiympäristön hoidossa ja kunnossapidossa käytettävät työmenetelmät, vaaditun laatutason saavuttamiseen liittyvät tehtävät sekä ympärivuotisen hoidon ja kunnossapidon muut vaatimukset

         osaa mitoittaa tilaajan määrittämien laatuvaatimusten saavuttamiseksi tarvittavat hoito- ja kunnossapitotyöt

 

Referenssien vähimmäisvaatimuksina hoidonjohtourakassa on ollut 2 vähintään vuoden mittaista referenssiä vähintään 100-väylä km:n pituisesta omajohtoisesta katujen tai teiden ja viheralueiden alueurakasta (ympärivuotinen hoito) viimeiseltä 5 vuodelta tarjousajan jättöhetkestä lähtien sekä yksi vähintään vuoden mittainen referenssi vähintään 50 000 asukkaan kaupungin asemakaavoitetun alueen katujen ja viheralueiden alueurakasta (ympärivuotinen hoito) viimeiseltä 5 vuodelta tarjousajan jättöhetkestä lähtien.

 

Digipiha Oy ei ole toimittanut vaadittuja referenssejä. Tarjouksen liitteenä olevassa selvityksessä ei ole esitetty mitään sellaista näyttöä, josta referenssivaatimuksia vastaava näyttö teknisestä suorituskyvystä ja ammattitaidosta tulisi ilmi. Digipiha Oy:n tarjous on pitänyt tällä perusteella sulkea pois tarjouskilpailusta. 

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunkirakennelautakunnan 17.3.2021 § 59 päätös Kuopion pohjoisen urakka-alueen hoidonjohtourakan 2021-2026 urakoitsijanvalinnasta pidetään voimassa ja oikaisuvaatimus hylätään.

 

Tähän esitettyyn hankintaoikaisupäätökseen ei voi hakea muutosta julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta annetun lain 146 §: nojalla.

 

 

Liitteet

18

470/2021 Oikaisuvaatimus

 

19

470/2021 Selvitys liikevaihtovaatimukseen

 

20

470/2021 Selvitys referensseihin

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Matti Sutinen

puh. +358 44 718 5099

Jere Toppinen

puh. +358 44 718 5674

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa