Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 22.04.2021/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 59

Asianro 3720/00.03.00.00/2021

 

 

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2020, tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

 

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi

 

 

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

 

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt Kuopion kaupungin tilinpäätöksen 29.3.2021 § 125. BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Tiina Lind, JHT, KHT antaa 22.4.2021 tilintarkastuskertomuksen Kuopion kaupungin vuoden 2020 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125 §:ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta.

 

Tilintarkastaja esittää antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus voidaan myöntää tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

 

 

Liitteet

2

3720/2021 Tilintarkastuskertomus 2020

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Aleksi Paananen

puh. +358 44 718 2808

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

 

Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
2) hyväksyy tilinpäätöksen ja
3) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa