Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 18.05.2021/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 36

Asianro 10514/00.02.03/2020

 

 

Tiedoksiannot 5.2021 / Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

 

 

 

Saapuneet kirjeet:

- Pelastusopisto: Kysely yhteistyöstä Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö palorikosten tutkinnassa -hankkeeseen (667/2019), 16.4.2021,

- Itä-Suomen aluehallintovirasto, pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue: Mahdollisuus tulla kuulluksi: Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutason huomattavien epäkohtien korjaaminen Vuorelassa, Toivalassa ja Sorsasalossa (9314/2017), 16.4.2021,

- Valtiovarainministeriö: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 (4091/2021), 20.4.2021,

- Sisäministeriö: Pelastustoimen hallintouudistushanke / toimeenpanosuunnitelma (2264/2021), 26.4.2021,

- Sisäministeriö: Pelastustoimen uudistusta edistävät alueelliset kehittämis- ja tutkimushankkeet 2021 - alueellisen kehittämistyön tuki pelastuslaitoksille (7031/2020), 28.4.2021,

- Sisäministeriö: SM:n päätös määrärahan myöntämiseksi Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle hankkeen "Pelastustoimen palvelutuotannon tehokkaan ohjaus- ja hallintamallin kehittäminen ja pilotointi" toteuttamiseksi (7031/2020), 28.4.2021,

- Eduskunta: Valiokunnan lausunto / Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 (5100/2020), 28.4.2021,

- Anonyymi henkilö: Palaute Kiuruveden pelastusaseman tilanteesta (4449/2021), 30.4.2021,

- Sisäministeriö: Haastattelukutsu pelastuslaitoksille alueellisen varautumisen yhteistyöstä (4568/2021), 3.5.2021,

- Sisäministeriö: Tutkintalautakunnan asettaminen Kerimäen rakennuspalon tutkinnan suorittamista varten (4640/2021), 3.5.2021,

- Fintraffic Lennonvarmistus Oy: Lomake ilmailun rajoittamisesta tai kieltämisestä ilmailulain 11§ mukaisesti (4669/2021), 5.5.2021,

- Varkauden kaupunki: Lausuntopyyntö Varkauden pelastusaseman asemakaavan muutoksesta (4704/2021), 6.5.2021,

- Sisäministeriö: Lausuntopyyntö luonnoksesta rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen Suomen ohjelmaksi 2021-2027 (4779/2021), 7.5.2021,

- Sisäministeriö: Lausuntopyyntö luonnoksesta sisäisen turvallisuuden rahaston ohjelmaksi 2021-2027 (4780/2021), 7.5.2021,

- Sisäministeriö: Sisäministeriön pyyntö pelastuslaitosten henkilöstötarpeen lisäystä koskevien tietojen tarkistamisesta (4808/2021), 7.5.2021,

 

Saapuneet salaiset kirjeet:

Sisäministeriö: Kutsu pelastustoimen valmiussuunnittelu ja varautuminen -tilaisuuteen kesäkuussa 2021 (salainen, JulkL 24.1 § 8 kohta) (4308/2021), 23.4.2021.

 

                                                          Viranhaltijapäätökset ajalta 5.4.-2.5.2021

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Aluepelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

 

Liitteet

1

Viranhaltijapäätökset ajalta 5.4.-2.5.2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Panu Mönkkönen

puh. +358 44 718 8189

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa