Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 14

Asianro 5125/00.01.03.00/2021

 

 

Keskustelu osallisuutta ja lähidemokratiaa koskevien digitaalisten palveluiden kehittämisestä seuraavalle valtuustokaudelle

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

                                                          Kaupunginvaltuusto on osoittanut vuoden 2021 talousarviossa 50 000 € lähiöohjelman laatimiseen; "Lähiöohjelman toteuttaminen aloitetaan lähidemokratiajaoston alaisuudessa. Lähiöohjelman tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää kaupunginosien elinvoimaisuutta sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso. Alueiden tasapainoisen kehittämisen varmistamiseksi laaditaan Kuopion lähiöalueille omat kaupunginosien kehittämisen toimenpideohjelmat. Ohjelmat laaditaan yhdessä asukkaiden kanssa, ottamalla suunnitteluun mukaan mm. kaupunginosayhdistyksiä, vanhempainyhdistyksiä sekä asukastoimijoita. Lähiöohjelmaan kirjataan ylös kehittämistoimenpiteitä liittyen mm. täydennysrakentamiseen, lähiliikunta- ja lähiluontoalueisiin, ympäristön viihtyvyyteen, lähipalveluihin, joukkoliikenteeseen sekä kevyen liikenteen väyliin. Toimenpiteistä valitaan kehittämisen kärjet tai yksi kärki sekä sovitaan kärkitoimenpiteiden toteuttamisen vastuista ja resursseista." 

 

                                                          Lähidemokratiajaoston päätöksellä (23.3.2021, asianro 842/12.03.01.02/2021) lähiöohjelmamallin valmisteluun rekrytoidaan suunnittelija. Suunnittelutyön tavoitteena on kartoittaa vaihtoehtoiset mallit uuden kaupunkitasoisen asukaslähtöisen lähiöohjelman toteuttamiseksi.

Lähiöohjelmamallin toteutuksessa asukkaiden osallistuminen on keskiössä. Jotta osallisuuden laaja toteutus mahdollistuu, on ensiarvoisen tärkeää luoda toimiva pohja ja alusta osallisuudelle. Laajalla alueella ja laajalla väestöpohjalla osallistaminen on järkevintä toteuttaa digitaalisia työvälineitä hyödyntäen.

 

Kuopion kaupungin ja Savonian Ihmisläheinen digitaalinen kunta -hankkeen (IDK) työpajoissa yhden tiimin kehittämisalueena on ollut asukkaiden osallisuuden edistäminen digitaalisuutta hyödyntäen. Lähidemokratiaa ja poikkihallinnollisen osallisuuden edistämisen keskustelun alustukseksi asiakaspäällikkö Petri Kervola kertoo kokouksessa Ihmisläheinen digitaalinen kunta -hankkeen puitteissa esille tulleista osallisuutta ja lähidemokratiaa koskevista kehittämismahdollisuuksista.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että lähiöohjelmamallin valmistelussa hyödynnetään IDK-hankkeen osaamista siten, että IDK-hankkeen osallisuusryhmän toimenpiteitä suunnataan tukemaan mahdollisimman vahvasti poikkihallinnollisen lähiöohjelmamallin toteutusta sekä mallia valmistelevan suunnittelijan työtä. Tavoitteena on luoda digitaalinen osallisuusalusta Kuopion lähidemokratian ja asukkaiden osallisuuden edistämisen työvälineeksi. Erityisenä kohderyhmänä osallisuusalustan valmistelussa ovat nuoret.

 

 

Liitteet

1

5125/2021 Osallisuuskuvaus 2021 täydennetty (2)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tiina Taskinen-Viinikainen

puh. +358 44 748 2374

Petri Kervola

puh. +358 44 18 2062

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

Päätös                                              Lähidemokratiajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa