Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

133 §

12.4.2021

 

§ 48

Asianro 2782/12.03.01.05/2021

 

 

Kuopion laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma vuosille 2021 - 2025

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 12.4.2021 133 §

 

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen
Kansalaistoiminta

 

 

                                   Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman kerran valtuustokaudessa ja raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.

 

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, po­liit­ti­sen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön suunnittelun ja toi­meen­pa­non perustana. Hyvinvointikertomus sisältää:

·      katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä kuvauksen toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta (osa I)

·      suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi (osa II)

 

Kuopion uuden laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2025) valmistelu on aloitettu loppuvuodesta 2020. Valmisteluun on osallistunut Kuopion kaupungin hyvinvointiryhmä ja toimeenpaneva hyvinvointiryhmä osallistaen eri toimijoita ja sidosryhmiä. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma toimii Hyvinvoiva Kuopio ohjelman lähtöarviointina. Kertomuksen ja suunnitelman ”Tietoa hyvinvointityöstä” osiossa on käsitelty tarkemmin muun muassa hyvinvointityön taustaa.

 

Osaksi Kuopion uutta laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa on kytketty myös muita hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmia. Näitä ovat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jota ohjaavat Lastensuojelulaki (417/2007) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä ehkäisevän päihdetyönsuunnitelma, jota ohjaa Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015). Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma pitävät sisällään myös arjen turvallisuutta käsitteleviä osioita. Tämän osalta laadinnassa on huomioitu Sisäministeriön ohjeistus ”Turvallisuutta kaikkialla – paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnitelman kansalliset linjaukset”.

 

Kuopion hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille 2021-2025 on toteutettu Power BI ohjelmalla ja on ensisijaisesti sähköisesti käytettävä aineisto. Hyvinvointikertomuksen ja-suunnitelman pääsivu on pdf -muotoinen, ja siinä olevan valikon kautta pääsee tarkastelemaan sisältöä tarkemmin.

 

Tässä kokouksessa esitellään Kuopion laajan vuosien 2021-2025 hyvinvointikertomuksen osa I, nykytilan arviointi. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman osa II, hyvinvointisuunnitelma valmistuu syksyn 2021 aikana.

 

Vaikutusten arviointi        Liitteenä

 

 

Liitteet

 

2782/2021 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

 

2782/2021 Kuopion laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosiraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

 

Päätös                         Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen selosti asiaa kokouksessa.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Liitteet

1

2782/2021 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

2

2782/2021 Kuopion laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024

 

                                                         

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee hyvinvointikertomuksen vuosiraportin tiedoksi.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että valtuutettu Marko Kilpi saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa