Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 17.06.2021/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 46

Asianro 1604/10.03.00.00/2021

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 22.4.2021 § 24 / 297-17-16-11 / Kuivinniementie 21 / Purkamislupa 21-59-P / omakotitalon ja autotallin purkaminen

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

                                                         

Tiivistelmä                                       Rakennustarkastaja myönsi 1.2.2021 § 54 purkamisluvan lupatunnus 21-59-P omakotitalon ja autotallin purkamiseen kiinteistöltä 297-17-16-11, Kuivinniementie 21, Kuopio.

 

Naapurikiinteistön 297-17-16-10 osaomistaja teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

 

Päätöksellään 22.4.2021 § 24 ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen ja pysytti voimassa purkamislupapäätöksen.

 

Naapurikiinteistön 297-17-16-10 osaomistaja on valittanut päätöksestä edelleen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka pyytää lautakunnan lausuntoa asiaan.

 

 

Esitys                                                Esitän että, ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan hallinto-oikeudelle, että valitus tulee hylätä. Lisäksi lautakunta toistaa aiempien päätösten perustelut.

 

Valittajan näkemyksen mukaan purkamislupa on myönnetty vastoin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä muun muassa sillä

perusteella, että hanke on ekologisessa tarkastelussa kestämätön, koska

kiinteistö aiotaan jakaa kahtia ja rakentaa uudelleen eikä hanke täytä hyvän, kauniin, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön vaatimusta.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan että, rakennusta ei ole asemakaavalla tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu ja rakennuksen purkamiselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:n 1 momentissa säädettyjä esteitä.

 

Toissijaisena vaatimuksena on, että myönnettyyn purkulupaan on liitettävä ehto purkutyön suorittamisesta yhtenäisen suojan alla purkutyön pölyämisestä ja pienhiukkasten leviämisestä aiheutuvien terveyshaittojen minimoimiseksi. Kiinteistön 297-17-16-10 koneellisen ilmanvaihdon raittiin ilman sisäänotto sijaitsee vain noin 10 metrin päässä purettavaksi aiotusta autotallirakennuksesta.

 

Päätöksessä on edellytetty purkutyösuunnitelma, joka on esitettävä ennen purkutyöhön ryhtymistä (Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 14 §). Kysymyksessä on erityissuunnitelma, jonka hakija joutuu erikseen tekemään ja toimittamaan rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi. Ko. suunnitelmassa hakija joutuu esittämään mitä toimenpiteitä purkutyömaalla tehdään mm. melun ja pölyn estämiseksi.

 

Muista valituksessa olevista seikoista lautakunnalla ei ole lausuttavaa.

 

Liitteet

9

1604/2021 Lausuntopyyntö ja valitus (Ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa