Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 11.06.2021/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 39

Asianro 5711/00.00.00.04/2021

 

 

Kuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

 

 

 

                                                    Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan tehtävänä on tarkastaa sille saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat. Sen jälkeen, kun tarkastus on suoritettu, lasketaan hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja lukumäärä merkitään pöytäkirjaan. 

 

                                                    Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisesta on säädetty lisäksi vaalilain

66 g §:ssä.  

 

Ennakkoäänestysasiakirjojen ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisesta (kappale 6) sekä pieniin äänestysalueisiin liittyvistä menettelyistä (kappale 10) on kerrottu tarkemmin oikeusministeriön ohjeessa nro 1.   

 

                                                    Mikäli kunnassa ilmenee vaalilain 82 §:n tarkoittamia ns. pieniä äänestysalueita, on keskusvaalilautakunnan vaalisalaisuuden turvaamiseksi määrättävä ääntenlaskemisesta vaalilain edellyttämällä tavalla. Käytännössä on menetelty siten, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä muun jäsenen kanssa vie vaalipäivän äänestyksen aikana äänestysalueen hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueen äänestyspaikkaan. Siellä heidän on vaalilautakunnan nähden avattava kuoret ja vaalisalaisuus säilyttäen otettava äänestysliput vaalikuorista ja pudotettava ne vaaliuurnaan.

 

                                                    Pienten äänestysalueiden määrä voidaan todeta ennakkoäänestyksen päätyttyä 8.6.

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

 

Liitteet

1

571112021 Liite 1 keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan 11.6.2021 § 39.pdf

 

2

5711/2021 Liite 2 keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan 11.6.2021  § 39.pdf

 

3

5711/2021 Liite3 keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan 11.6.2011 § 39.pdf

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen

 

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen.

Merkittiin, että keskusvaalilautakunnalle oli määräaikaan mennessä saapunut 30.190 ennakkoäänestysasiakirjaa, joista kirjeäänestyksiä 6 kpl. Kirjeäänestysasiakirjat on avattu ja äänestysliput leimattu sekä kuoritettu uudelleen vaalisalaisuus säilyttäen keskusvaalilautakunnan 15.3.2021 § 17 tekemän päätöksen mukaisesti.

Liitteessä 1 mainitut ennakkoäänestysasiakirjat jätetään vaalilain 63 §:n ojalla ottamatta huomioon ja muut äänestysasiakirjat hyväksytään.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että hyväksyttyjä vaalikuoria oli yhteensä 30.187 kpl jakautuen äänestysalueittain liitteen 2 mukaisesti.

 

Todettiin, että äänioikeusrekisteriin on tehty ennakkoon äänestäneistä merkinnät liitteen 3 mukaisesti.

 

Yhden äänen ero johtuu siitä, että hyväksytyksi vaalikuoreksi on erehdyksessä katsottu yksi Kiuruveden kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitettu äänestysasiakirja.

 

Todettiin, että kunnassa ei ole äänestysaktiivisuus huomioiden vaalilain
82 §:ssä tarkoitettuja pieniä äänestysalueita.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa