Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.06.2021/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 59

Asianro 5093/12.03.01.05/2021

 

 

Valtuustoaloite / Lapsi- ja perheohjelma Kuopioon

 

 

 

 

Vs. kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Sirpa Niemi

Kansalaistoiminta

 

Kuopion keskustan valtuustoryhmä on laatinut valtuustoaloitteen (25.4.2021) Lapsi- ja perheohjelman laatimiseksi Kuopioon. Aloitteessa nostetaan esiin 23.3.2021 julkaistu kansallinen lapsistrategia, jonka kolme keskeistä näkökulmaa ovat; lasten oikeuksien kunnioittaminen, lasten vahva huomioonottaminen yhteiskunnassa ja lasten hyvinvoinnin tukeminen. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lapsi- ja perheohjelman laatimista, jossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheköyhyyden ehkäisyyn, vähävaraisten ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja yleisesti vanhemmuuden tukemiseen.

 

Kuopiossa on juuri käynnissä Terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma koostuu kuopiolaisten hyvinvoinnin nykytilaa kuvaavasta kertomusosiosta ja suunnitelmaosiota, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet seurantamittareineen hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelmaosan tavoitteet pohjautuvat havaittuihin hyvinvoinnin haasteisiin.

 

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteydessä päätetään myös Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (2013/1287) sekä Lastensuojelulakiin (2007/417) kirjatusta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Osana valtuustokaudelle 2021-2025 laadittavaa hyvinvointikertomus ja -suunnitelmaa päätetään myös ehkäisevän päihdetyön suunnitelmasta, jonka taustalla on Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (2015/523). Arjen turvallisuuden edistämisen suunnittelua kunnissa ohjaa sisäministeriön ”Turvallisuutta kaikkialla –paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset” ja myös tämä huomioidaan osana hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Tuomalla näitä samansisältöisiä suunnitelmia yhteen, tavoitteena on sujuvoittaa ja selkeyttää työskentelyä.

 

Työn alla oleva hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyödyntää Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelman näkökulmia ja sisältää tavoitteita sekä toimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuopiossa valmistellaan parhaillaan myös lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa, jossa näihin valtuustoaloitteen kysymyksiin esitetään ratkaisuja.

 

Vaikutusten arviointi                  Liitteenä

 

 

Esitys                                            Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

3

5093/2021-3 Valtuustoaloite

 

4

5093/2021-3 Allekirjoitukset

 

5

5093/2021-3 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä vs. kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                           Esittelijä veti asian pois esityslistalta.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa