Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.06.2021/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 61

Asianro 9530/12.03.00.01/2019

 

 

Kulttuuritoimintalain 166/2019 mukainen alueellinen kehittämistehtävä, jatkohanke

 

 

 

                                                      Vs. kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Sirpa Niemi

Kansalaistoiminta

 

 

                                                      Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 määrittelee kunnan tehtäviä kulttuuritoiminnan järjestämisestä.  Kunnan tulee: 1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä; 2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle; 3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa; 4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen; 5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa; 6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa; 7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia. 


Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustusta kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019) tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseen, erityisesti sen 6 §:n mukaisen kehittämistehtävän toimeenpanoon. Alueellisilla kehittämistehtävillä vahvistetaan alueen kuntien henkilöstön ammatillista osaamista; kulttuuripalveluiden järjestämistä esim. tukemalla pienten kuntien resursseja ja edistämällä kulttuuritoimintaa maaseutualueilla. Lisäksi voidaan vahvistaa kulttuuri- ja taidepalveluiden yhteisten alueellisten tuotantorakenteiden luomista ja ammatillisen taiteellisen työskentelyn edellytyksiä alueella. (OKM)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt alueellisen kehittämistehtävän Pohjois-Savoon vuosille 2020 – 2021 Kuopion hallinnoimana. Kehittämistehtävän avulla Pohjois-Savon alueen kuntien kulttuuritoimen nykytilaa on kartoitettu, kulttuuritoimihenkilöt ovat verkostoituneet, jakaneet hyviä käytänteitä ja heille on järjestetty kulttuurialan täydennyskoulutusta tarvelähtöisesti. Tehtävän avulla on luotu hyvä pohja kuntien väliselle kulttuuriyhteistyölle tulevaisuudessa. Kokemukset verkostotyöstä ovat olleet myönteisiä ja sen on koettu tukevan kulttuuritoimihenkilöiden työtä.

 

Jatkohankkeessa työskennellään edelleen kulttuuripalveluiden yhdenvertaisen saavutettavuuden edistämiseksi Pohjois-Savon alueella, vakiinnutetaan syntynyt verkostotyöskentelyn malli ja laajennetaan verkoston toimintaa vaikuttavuutta lisääviin sidosryhmiin.  Pohjois-Savon kunnat ovat ilmaisseet halukkuutensa olla mukana kehittämistehtävässä. Jatketaan tarvelähtöisen koulutuksen järjestämistä ja kehitetään edelleen kulttuuripalveluja vastaamaan asiakastarpeita asukaskuulemiseen perustuen. Yhtenä kehittämisen osa-alueena ovat kulttuuripalveluja täydentävät digitaaliset palvelut. Pidetään edelleen yllä keskustelua kulttuurin hyvinvointivaikutuksista, sekä jatketaan työtä sote-yhteistyön edistämiseksi. Jatkohankkeen aikana työstetään Pohjois-Savon yhteinen kulttuuristrategia ja Kuopion osalta Kulttuuri Kuopio -toimenpideohjelma

 

Vaikutusten arviointi                  Liitteenä

 

Esitys                                            Esitän, että Kuopion kaupunki hakee kulttuuritoimintalain 166/2019 mukaista alueellista kehittämistehtävää syksyn 2021 haussa. Kaupungin omarahoitusosuus on vähintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Toiminta-alueena on Pohjois-Savo.

 

Liitteet

8

9530/2019-6 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Tiina Taskinen-Viinikainen

puh. +358 44 748 2374

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä vs. kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                           Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tiina Taskinen-Viinikainen saapui kokoukseen asian käsittelyn ajaksi klo 16.26 – 16.42.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa