Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.06.2021/Pykälä 140

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6193/2021 Kartta Kantola_Koramo

 

 

§ 140

Asianro 6193/10.00.02.01/2021

 

 

Alueen varaaminen kiinteistöstä 297-411-32-2 suunnittelua varten / Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy (jäljempänä tekstissä ”hakija”) on hakenut yhden vuoden ajaksi suunnitteluvarausta noin 7 ha käsittävään osaan Hiltulanlahdessa sijaitsevasta kiinteistöstä Heinjoki 297-411-32-2. Hakemuksen mukaan tavoitteena on rakentaa Lapinmäentiehen rajoittuvalle alueelle logistiikkaterminaali, jonka koko olisi noin 5 000 m² - 6 000 m². Lisäksi on tarkoitus rakentaa varastotilaksi soveltuvaa ns. Best-halli-tyyppistä tilaa noin 2 000 m².

 

Varattavan alueen sijainti on esitetty alla olevissa kartoissa (ks. asiakirja pdf-muodossa).

 

Varattavan alueen sijainti opaskartalla

Varattavan alueen sijainti kantakartalla

 

 

Hakemuksen mukaan Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy on Kaukokiito-ketjuun kuuluva kuljetusliike, jonka liikennöintialue käsittää Koillismaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon talousalueet. hakijan terminaalit sijaitsevat Kuusamossa, Kajaanissa, Kuopiossa, Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

 

Hakijan Kuopion logistiikkaterminaali sijaitsee tällä hetkellä Kumpusaaressa. Hakemuksen mukaan tilat ovat käyneet liian pieniksi. Hakemuksen mukaan hakija on valtakunnallisella tasolla huoltovarmuuskriittinen yritys, jonka takia toimivien terminaalitilojen tarve on hakijalle perusedellytys.

 

Maaomaisuuden hallintapalvelut ja yrityspalvelu ovat neuvotelleet hakijan kanssa jo pitempään sopivasta sijaintiratkaisusta. Ensisijaisena vaihtoehtona on ollut Matkukseen suunniteltu yhdistettyjen kuljetusten logistiikka-alue. Viime kesänä tehdyissä luontoselvityksissä alueelta on löytynyt arvokkaita luontoesiintymiä, joiden seurauksena alueen käyttöönotto on edelleen pitkittymässä. Tästä syystä hakijan kanssa on tutkittu muita alueita.

 

Parhaimmaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut Hiltulanlahden eritasoliittymän länsipuolella oleva yleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi varattu alue. Alue on osa kaupungin omistamaa kiinteistöä Heinjoki 297-411-32-2. Hakija on valmis käynnistämään suunnitteluvarauksen pohjalta tarvittavien selvitysten tekeminen pikaisella aikataululla. Alueen logistinen sijainti tyydyttää hakijaa. Lisäksi alueen läheisyydessä on jo valmiina mm. Kuopion Veden vesi- ja viemäriverkosto. Hankkeen toteuttamisesta on neuvoteltu mm. yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen kanssa. Tarkoitus on selvittää rakennusmahdollisuutta yleiskaavan pohjalta ns. suunnittelutarveratkaisuna.

 

Edellä sanottuun viitaten kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy:lle varataan oheiseen karttaliitteeseen rajattu noin 7 ha:n suuruinen alue yhdeksi vuodeksi hankkeen suunnittelu- ja lupaprosesseja varten.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska hankkeen toteutuessa yritys voi laajentaa toimitilojaan. Muut vaikutukset selvitetään lupaprosesseissa.

 

 

Lisätietoja asiasta antaa yritysasiamies Unto Juutinen puh. 044 718 2084.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa:

 

1.        Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy:lle varataan oheiseen karttaliitteeseen rajattu noin 7 ha:n suuruinen alue hankkeen suunnittelu- ja lupaprosesseja varten. Varaus on voimassa 30.6.2022 saakka.

2.        Varauksesta ei peritä varausmaksua.

3.        Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy oikeutetaan tällä päätöksellä kustannuksellaan hakemaan varattavalle alueelle suunnittelutarveratkaisua.

4.        Kaupunki ei ole velvollinen korvaamaan Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy:lle mitään suunnittelukustannuksia.

 

 

Liitteet

26

6193/2021 Kartta Kantola_Koramo

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarkko Meriläinen

puh. +358 44 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään asian otsikkoon korjaus kiinteistötunnukseen: 297-411-32-2.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa