Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.06.2021/Pykälä 142

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 142

Asianro 401/10.00.02.01/2021

 

 

Yritystontin 297-2-42-1 (Itkonniemenkatu 5) vuokraaminen / Osuuskauppa PeeÄssä

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Osuuskauppa PeeÄssälle on varattu yritystontti 297-2-42-1 kaupunkirakennelautakunnan 3.2.2021 § 26 päätöksellä. Päätöksen mukaan tontin rakennusoikeudesta on käytettävä vähintään puolet ja tontille on rakennettava veneilijöitä palvelevia toimintoja: polttoaineenjakelu, septi- ja pilssivesipumppu, sosiaalitilat pyykinpesumahdollisuuksineen. Suunnitelmien mukaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2021 siten, että avajaiset on toukokuussa 2022. Varauspäätöksessä todettiin myös tuleva vuokra (49 000 €/vuosi), joka perustui ulkopuoliseen kiinteistöarvioon.

 

Vuokraushakemuksen mukaan tontille toteutetaan 2 000 k-m2:n suuruinen päivittäistavarakaupan yksikkö, jossa on myös ravintolapalveluiden tilat sekä palvelut veneilijöille. Lisäksi tontille tulee polttoaineen jakeluasema veneilijöille ja autoilijoille. Polttoainejakelua varten tarvitaan poikkeaminen asemakaavasta.

 

 

Tontin käytön suunnittelusta on pidetty kevään aikana palavereja, jossa on sovittu mm. tontin ja sen ympäristön rakentamisesta ja niihin liittyvistä vastuista. Lisäksi on sovittu tontin luovuttamiseen liittyvistä ehdoista.

Alueen liikennejärjestelyt ja Maljapuron reuna-alue toteutetaan yhdessä kaupungin kanssa.

 

Veneiden polttoainejakelupiste sijoitetaan kiinteistön 297-3-9906-1 alueelle. Tankkaus tapahtuu erilliseltä kelluvalta laiturilta.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Päätösesitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että tontti 297-2-42-1 vuokrataan Osuuskauppa PeeÄssälle seuraavin ehdoin:

 

1.        Vuokra-ajan alkaminen määritellään kansliatoimenpitein. Vuokra-aika päättyy 31.12.2061.

2.        Vuosivuokra on 49 000 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 980 (joulukuu 2020).

3.        Tontille on rakennettava veneilijöitä palvelevat tilat (wc- ja suihkutilat sekä pyykinpesu) ja puhdasvesipiste, septi- ja pilssivesipumppu sekä polttoaineenjakelu veneilijöille.

4.        Vuokrattavaan alueeseen kuuluu myös veneiden polttoainejakeluaseman paikka, jonka tarkempi sijainti ja ulottuvuus tarkentuu suunnittelun edetessä. Laituri on sijoitettava siten, ettei siitä ole haittaa olemassa olevien satamarakenteiden käyttöön. Tästä sovitaan kansliatoimenpitein.

5.        Tällä päätöksellä valtuutetaan Osuuskauppa PeeÄssä hakemaan poikkeamislupaa

6.        Muut ehdot ovat tavanomaisia yritystontin vuokrausehtoja, jotka määritellään tarkemmin kansliatoimenpitein.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että puheenjohtaja Aleksi Eskelinen poistui esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Matti Sariola.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa