Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.07.2021/Pykälä 249

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6197/2021 kartat

 

 

§ 249

Asianro 6197/10.00.01.01/2021

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistön 297-435-5-51 Jokela kaupassa

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Etuostolain (608/1977) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä lukien. Etuosto tarkoittaa sitä, että kaupunki tulee kiinteistökaupassa alkuperäisen ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla.

 

Kuopion kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti etuostolain mukaista kaupungin etuosto-oikeutta käytetään tarvittaessa. Etuosto-oikeutta käytetään maanhankintakeinona silloin, kun ostettava alue on kaupungille tarpeellinen joko nykyisiin tai tulevaisuuden tarpeisiin.

 

Kuopion kaupungin Vehmasmäen kylässä on 14.6.2021 tehty kiinteistökauppa noin 29 hehtaarin kokoisesta kolmipalstaisesta kiinteistöstä 297-435-5-51 Jokela. Kauppahinta kyseisessä tehdyssä kaupassa on ollut 150 000 euroa.

 

Kaupankohde sijaitsee pääosin 29.11.1994 vahvistetulla Kurkimäki, Pellesmäki, Sotkaniemen osayleiskaava-alueella, jossa se on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ympäristöarvoja ja ulkoilukäyttöä (kaavamerkintä MU). Alueella ei ole asemakaavaa.

 

Kaupan kohteen sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

Kaupan kohteen sijainti ja kaupungin maanomistus vihreällä rasteroituna

 

Kaupan kohde yleiskaavakartalla

Kiinteistön 297-435-5-51 Jokela suurin noin 23 hehtaarin suuruinen palsta sijaitsee hyvin keskeisellä sijainnilla Vehmasmäen taajamaa Kuopion kaupungin ennestään omistamien kiinteistöjen välissä. Kiinteistön alueella kulkee Kuopion kaupungin latuverkostoon kuuluva ja kaupungin ylläpitämä valaistu hiihto- ja kuntorata, joka on pääasiassa Vehmasmäen asukkaiden ja kiinteistön Jokela välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Vehmasmäen alakoulun käytössä. Ulkoilureittitarve on osoitettu voimassa olevassa yleiskaavassa.

 

Kiinteistön 297-435-5-51 Jokela hankinta ulkoilu- ja virkistystarkoituksiin edistää Kuopion kaupungin maankäyttötavoitteita Vehmasmäen alueella ja on kaupungin harjoittaman maanhankintapolitiikan mukaista.

 

Edellä mainituilla perusteilla etuostolain (608/1977) mukaiset edellytykset etuosto-oikeuden käyttämiselle ovat olemassa.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunginhallitukselle, että kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan 14.6.2021 tehdyssä noin 29 hehtaarin kokoista kiinteistöä 297-435-5-51 Jokela koskevassa kiinteistökaupassa.

 

 

Liitteet

1

6197/2021 kartat

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Tonttiasiamies Jarkko Tossavainen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että tonttiasiamies Jarkko Tossavainen selosti asiaa kokouksessa.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa