Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 56

Asianro 8709/05.17.00/2020

 

 

Vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja erityisasumispalvelujen hankinta 1.2.2022 alkaen

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

                                                         

                                                          Perusturvajohtaja Mari Antikainen

Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

                                                         

 

Vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja erityisryhmien asumispalvelujen edellinen hankintasopimuskausi alkoi 1.1.2017. Perusturvan palvelualueella on valmisteltu yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa aineisto, jolla kilpailutetaan eri asukasryhmien asumispalvelut 1.2.2022 alkaen.

 

Yrittäjille pidettiin hankinnasta infoja huhtikuussa ja tarjottiin tietopyynnössä mahdollisuus kommentoida palvelukuvausta sekä keskeisiä hankintadokumentteja kirjallisesti. Kommenteissa saatua palautetta on huomioitu hankinta-asiakirjojen jatkostyöstämisessä. Työllistämismallin suhteen tutustuttiin vertailukaupunkien menettelyihin ja tehtiin yhteistyötä elinvoima- ja konsernipalvelun asiantuntijoiden kanssa. Nykyinen työvoimatilanne huomioiden tähän vahvasti säädeltyyn hankintaan työllistämismallia ei kuitenkaan otettu mukaan. Myös vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat antaneet kommentit hankintaan.

 

Yhteisinä periaatteina hankinnassa on:

-      minimivaatimuksena kattavan palvelukuvauksen ehtojen täyttäminen

-      kattohintamenettely ja

-      dynaaminen hankinta eli hankintajärjestelmä on kuvattu niin, että ehdot täyttävien uusien yksiköiden on mahdollista liittyä hankintaan sopimuskauden aikana. Hankintajärjestelmä avataan uudestaan vähintään kahden vuoden välein.

 

Hankinnan palvelukuvaukset jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksen oheismateriaalina. Sansia Oy:n hankinta-asiantuntija on mukana kokouksessa ja esittelee hankintamekanismin. Lisäksi hankinnan keskeiset valmistelijat esittelevät asiaa kokouksessa. Sansia Oy käynnistää kilpailutuksen kesällä 2021.

 

Vaikutusten arviointi                     Yritysvaikutuksiltaan positiivinen. Palvelurakenteen ja palvelukuvausten laadun kehittäminen vaikutuksiltaan asiakaslähtöinen. Kustannusvaikutuksiltaan ennakoidaan tilaajan osalta ennakoivampaa ja hallitumpaa hintamuutosta. Uusi hankintakausi mahdollistaa huomioimaan taustalla olevan velvoittavan lainsäädännön muutokset.

 

 

Esitys                                                Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen ja perusturvajohtaja Mari Antikainen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä

 

-      tehdyt toimenpiteet ja palvelukuvaukset sekä kattohinnat valmistelussa ja

 

-      valmistelun pohjalta Sansia Oy:n asumispalveluiden kilpailuttamisen vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja erityisryhmien asumispalveluiden osalta ja

 

-      että Sansia Oy tekee kilpailutuksen pohjalta syntyvän hankintapäätöksen ja hankintaan liittyvät sopimukset 1.2.2022 alkaen ja

 

-      aiempien puitesopimusten (Sansia Oy) irtisanomisesta siten, että sopimuskausi päättyy 31.1.2022.

 

 

Viiteaineisto

1

Vanhuspalveluiden asumispalveluiden palvelukuvaus.pdf

 

2

Erityisryhmien asumispalveluiden palvelukuvaus.pdf

 

3

Kehitysvammaisten asumispalvelut palvelukuvaus 16062021.pdf

 

4

Vaikeavammaisten asumispalvelut palvelukuvaus 16062021.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

Kauko Pursiainen

puh. +358 44 718 3202

Hanna Leinonen

puh. +358  44 718 3616

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

Mari Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

Lari Tiikasalo

puh. +358 44 718 3120

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan ja perusturvajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Puheenjohtaja Neeta Röppänen ilmoitti olevansa yhteisöjäävi tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta klo 16.04. Varapuheenjohtaja Vesa Linnanmäki toimi tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtajana.

 

                                                          Merkittiin, että palveluohjauspäällikkö Hanna Jokinen, vammaispalvelupäällikkö Laura Eskanen ja hankinta-asiantuntija Mari Ollikainen olivat läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajan klo 16.05 – 17.26.

 

                                                          Apulaiskaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

 

Lautakunta valtuuttaa virkamiehet tekemään teknisluonteisia korjauksia.   

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan täydennetyn ehdotuksen.

 

Puheenjohtaja Neeta Röppänen palasi kokoukseen klo 17.26 tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen. 

 

Merkittiin, että jäsen Vesa Linnanmäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen jälkeen klo 17.28.

 

  

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa