Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  7529/2020 Päättökirje

 

 

§ 13

Asianro 2/00.02.03/2021

 

 

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2021

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                                          Itä-Suomen Aluehallintovirasto / Päättökirje: Arviointi- ja ohjauskäynti, jälkivalvonta Kuopio (ISAVI/6673/2020)

 

Kuopion kaupunki / lakimiehen päätös 11.6.2021 § 10: yksityishenkilön vahingonkorvausvaatimus asianajokuluista on hylätty lakiin perustumattomana ja muutenkin perusteettomana. Kyse oli hallintoasiassa aiheutuneista kuluista. Hallintolain mukaan hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan.

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös antopäivä 29.6.2021, 21/0105/3, diaarinumero 00890/20/5129: Lausuminen valituksesta Leinolanlahden ampumaradan ympäristölupa-asiassa raukeaa, koska muutoksenhakija on peruuttanut valituksensa.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös antopäivä 24.8.2021, H2847/2021, Dnro 21580/03.04.04.04.19/2020: Valituslupahakemus Tervon raja-Ryönänlahti moottorikelkkailureittisuunnitelman hyväksymistä koskevassa asiassa hylätään. KHO ei anna siten ratkaisua valitukseen.

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijapäätökset ajalta 8.6. – 6.9.2021 (Ympäristönsuojelupalveluiden ja ympäristöterveydenhuollon julkipano- ja päätöskuulutukset julkaistaan myös internetissä sivulla www.kuopio.fi/Ilmoitustaulu ja rakennusvalvonnan sivuilla www.kuopio.fi/lupapäätökset).

 

 

Liitteet

9

7529/2020 Päättökirje

 

10

2/2021 Viranhaltijapäätökset ajalta 8.6.-6.9.2021 (ei julkaista internetissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Satu Hassinen

puh. +358 44 718 5170

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

 

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että rakennuslupainsinööri Karvonen poistui asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa