Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 7391/00.02.03/2021

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esittelijöiden määrääminen toimikaudelle 9.8.2021 - 31.5.2025

 

 

 

                                                          Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 142 §:n mukaan toimielimen esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. Jos toimielimellä on useampia esittelijöitä, toimielin päättää, miten esittelyvastuu jakautuu esittelijöiden kesken.

 

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

 

Hallintosäännön 143 §:ssä on määräykset esittelystä seuraavasti:

 

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

 

Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.

 

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.

 

Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.

 

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksenpohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

 

Esitys                                                Puheenjohtaja esittää, että ympäristö- ja rakennuslautakunnan esittelijöinä lautakunnan toimintakaudella 9.8.2021 - 31.5.2025 toimivat Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja ja rakennustarkastaja ja he toimivat toistensa sijaisina.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Ahonen

puh. +358 44 718 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

 

Lautakunta hyväksyy puheenjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa