Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 6

Asianro 7393/00.02.03/2021

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksentekotapa sekä kokousten aika ja paikka toimikaudella 9.8.2021 - 31.5.2025

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Hallintosäännön 130 §:ssä on määräykset toimielinten päätöksentekotavoista seuraavasti:

 

-       Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asianhallinta- tai äänestysjärjestelmää.

 

-       Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

 

                                                          Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.                   

 

 

Hallintosäännön 131 §:ssä on määräykset toimielinten kokousten ajankohdan ja paikan määräämisestä seuraavasti:

 

-       Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

 

-       Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

-       Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

 

Esitys                                                Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää, että lautakunnan toimivaltaan kuuluvat asiat käsitellään varsinaisessa kokouksessa, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

 

Kokoukset pidetään valtuustotalolla lautakuntien kokoushuoneessa (Suokatu 42, 3 krs) tai Teams-kokouksina.

 

                                                          Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää kokoontua pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin kello 15.00 alkaen.

 

 

Varsinaisten kokousten aikataulu syyskaudelle 2021:

 

Syyskausi 2021

 

torstai 14.10.2021 klo 15:00

torstai 18.11.2021 klo 15:00

torstai 16.12.2021 klo 15:00

 

                                                          Lisäksi lautakunta voidaan kutsua koolle tarvittaessa. Lisäksi voidaan pitää tarpeen mukaan seminaarityyppisiä kokoontumisia, joiden ajankohta päätetään erikseen. Kesällä ja vuoden vaihteessa pidetään pidempi kokoustauko.

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Ahonen

puh. +358 44 718 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa