Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 8

Asianro 7398/00.02.03/2021

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen toimikaudella 9.8.2021 - 31.5.2025

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

Hallintosäännön 150 §:ssä on määräykset pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta mm. seuraavasti:

 

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

 

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

 

Lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

 

 

Esitys                                                Esitän, että ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää, että lautakunnan toimikaudella 9.8.2021 - 31.5.2025 sen kokouksista pidetty pöytäkirja

                                                          tarkastetaan tekniikan niin mahdollistaessa välittömästi kokouksen päätyttyä ja pidetään nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua jäsentä.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Ahonen

puh. +358 44 718 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa