Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.08.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 7

Asianro 6627/00.02.03/2021

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen ajalla 9.8.2021 - 31.5.2025

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

 

                                                          Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 150 §:n mukaan toimielimen kokouksista pidetty pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua jäsentä.

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 15. luvun 151 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää, että lautakunnan toimikaudella 9.8.2021 - 31.5.2025 sen kokouksista pidetty pöytäkirja

         tarkastetaan tekniikan niin mahdollistaessa välittömästi kokouksen päätyttyä ja

         pidetään nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa