Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.08.2021/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 9

Asianro 6232/12.00.01.00/2021

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön täydentäminen/Oppivelvollisuuslain edellyttämät muutokset

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

 

                                                          Opetusjohtaja Silja Silvennoinen on kesäkuussa 22. päivänä 2021 Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksessa esittänyt, että lautakunta edelleen esittäisi Kuopion kaupunginhallitukselle ja valtuustolle täydennettäväksi kaupungin hallintosääntöä uuden oppivelvollisuuslain (1214/2020) edellyttämällä tavalla. Lain mukaan hallintosäännössä on määrättävä mille toimielimelle kuuluu päättää

 

                                                          1. Opiskelupaikan osoittamisesta (Oppivelvollisuuslaki 15§)

                                                          2. Oppivelvollisuuden keskeyttämisestä hakemuksesta (Oppivelvollisuuslaki 7§)

3. eräistä oppivelvollista koskevista yksilöpäätöksistä ((majoituskorvaus (hakemuksesta), matkakorvaus oppivelvolliselle (hakemuksesta), maksuttomuuden pidentämisestä (hakemuksesta), tutkivan opettajan määräämisestä, kun oppivelvollisuutta suoritetaan opetukseen osallistumatta))

 

Hallintosääntöä esitettiin täydennettäväksi yllämainituilla lisäyksillä lukuun 5 ”Toimielinten ja luottamushenkilöiden tehtävät sekä toimivallan jako” §40 Kasvun ja oppimisen lautakunnan erityistehtävät.

 

Kuopion kaupunginhallitus käsitteli Kasvun ja oppimisen lautakunnan esitystä kokouksessaan 12.7.2021 ja hyväksyi yksimielisesti (§255) esityksen saattamisen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on käsitellyt Hallintosäännön täydentämistä kokouksessaan 9.8.2021 ja hyväksyi täydennysesityksen.

                                                         

Lautakunta voi edelleen delegoida toimivaltaansa toimialueensa viranhaltijoille toimintasäännöllä. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön luvun kolme ”Johtaminen, organisaatio ja ratkaisuvalta” §11:ssa B-osiossa säädetään mm. opetusjohtajan, perusopetus- ja lukiopäälliköiden toimivallasta. Oppivelvollisuuslain muutokset liittyvät pidennettyyn oppivelvollisuuteen ja pääsääntöisesti lukio-opetuspäällikön toimialueeseen. Opiskelupaikan osoittamisesta, oppivelvollisuuden keskeyttämisestä hakemuksesta ja eräistä oppivelvollista koskevista yksilöpäätöksistä on tehtävä viranhaltijapäätökset, joista ensimmäisenä muutoksen hakuasteena toimii kyseisestä toiminnasta vastaava lautakunta.

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen toimintasääntö tuodaan laajemmin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sekä kasvun ja oppimisen että hyvinvoinnin edistämisen lautakunnille myöhemmin syksyn aikana.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on käsitellyt toimintasäännön täydennyksen kokouksessaan 17.8.2021.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Esitän, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta osaltaan merkitsee tiedoksi ja hyväksyy palvelualueiden täydennetyn toimintasäännön. Täydennetty toimintasääntö astuu voimaan 23.8.2021, kun sekä Kasvun ja oppimisen lautakunta, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ovat ne hyväksyneet ja pöytäkirja on tarkastettu.

 

 

Liitteet

1

6232/2021-3 Toimintasääntöluonnos 18.8.2021

 

2

6232/2021-3 Kh:n päätös 12.7.2021 § 255

 

3

6232/2021-3 Toimintasääntö (voimassa oleva)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa