Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 7222/00.02.03/2021

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunnan kokousten esittelijä ja esittely

 

 

 

 

 

                                                          Hallintosäännön 142 §:ssä on määräykset esittelijästä seuraavasti:

 

-       Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

 

-       Muun toimielimen esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. Jos toimielimellä on useampia esittelijöitä, toimielin päättää, miten esittelyvastuu jakautuu esittelijäöiden kesken.

 

-       Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

 

Hallintosäännön 143 §:ssä on määräykset esittelystä seuraavasti:

 

-       Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

 

-       Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.

 

-       Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.

 

-       Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.

 

-       Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksenpohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Puheenjohtaja esittää, että perusturva- ja terveyslautakunnan esittelijänä lautakunnan toimikaudella 24.8.2021 – 31.5.2025 toimii perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden apulaiskaupunginjohtaja.

 

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Puheenjohtaja

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy puheenjohtajan esityksen.

 

 

 

 

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa