Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto
Pöytäkirja 31.08.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 7372/00.02.03/2021

 

 

Yksilöasioiden jaoston kokousten esittelijä ja esittely

 

 

 

 

                                                          Hallintosäännön 142 §:ssä on määräykset esittelijästä seuraavasti:

 

-      Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupungin johtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

 

-      Muun toimielimen esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. Jos toimielimellä on useita esittelijöitä, toimielin päättää, miten esittelyvastuu jakautuu esittelijöiden kesken.

 

-      Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä

 

Hallintosäännön 143 §:ssä on määräykset esittelystä seuraavasti:

 

-      Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

 

-      Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.

 

-      Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.

 

-      Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.

 

-      Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                              

 

Puheenjohtaja

Yksilöasioiden jaosto päättää, kuka toimii esittelijänä tai esittelijöinä jaoston kokouksissa. Jaosto toteaa, kuka toimii esittelijän sijaisena hänen poissa ollessaan tai kun hän on esteellinen esittelemään asiaa. Lisäksi jaosto merkitsee tietoonsa saaduksi hallintosäännön 143 §:n määräykset esittelystä.

 

 

Päätös                                              Yksilöasioiden jaosto päätti, että asiakasmaksut ja jaoston sisäiseen toimintaan liittyvät asiat esittelee henkilöstö- ja hallintopäällikkö ja kaikki muut perusturvan palvelualueen asiat perusturvajohtaja. Jaosto totesi, että esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt, esittelijänä toimii sijainen. Lisäksi jaosto merkitsi saaneensa tiedoksi hallintosäännön 143 §:n määräykset esittelystä.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa