Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 15.09.2021/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 21

Asianro 1144/00.01.01/2014

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntöä on tarkastettu edellisen kerran lautakuntien kokouksissa 17. 8.2021 (Kasvun ja oppimisen lautakunta §9) ja 18.8.2021 (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta §9).

 

Nyt käsiteltävänä olevaa toimintasääntöluonnokseen on tehty tarkennuksia viranhaltijoiden tehtäviin ja vastuisiin ja oikaistu teknisenä korjauksena aiemmassa toimintasäännössä olleita puutteita.

 

Keskeisimmät tarkennukset on tehty toimintasäännön lukuihin II Viranhaltijoiden yleinen tehtävä ja toimivalta sekä III Johtaminen, organisaatio ja ratkaisuvalta. Muutokset on kuvattu esityksen liitteenä olevassa PowerPoint-esityksessä.

 

Uusi toimintasääntö tulee voimaan hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen lautakuntien hyväksynnän jälkeen (Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntö§20).  Kasvun ja oppimisen lautakunta on käsitellyt palvelualueiden toimintasäännön tarkistamisen kokouksessaan 14.9.2021.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Esitän, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi yllä esitellyt toimintasääntömuutokset ja hyväksyy osaltaan Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön. Toimintasäännön muutokset astuvat voimaan ja noudatettavaksi 20.9.2021, kun sekä Kasvun ja oppimisen lautakunta, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on ne hyväksynyt ja pöytäkirja on tarkastettu. Päätös esitetään hallintolain 6.6.2003/434 §49f (7.8.2015/983) mukaisesti heti täytäntöön pantavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.   

 

 

Liitteet

10

1144/2014-23 Toimintasäännön muuttaminen esittelyliite syyskuu 2021

 

11

1144/2014-23 Toimintasääntöluonnos/Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualue

 

12

1144/2014-23 Toimintasääntö voimassa oleva

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Lautakunta edellyttää, että lautakuntaa tiedotetaan valmistelun etenemisestä syksyn 2021 aikana ennen toimintasäännön uudelleen päivitystä joulukuussa 2021.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa