Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 51

Asianro 7351/02.05.02.00/2021

 

 

Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen vesi-painopisteen käynnistämishankkeen osarahoitus (Kuopion ekosysteemisopimus)

 

 

Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Strategia ja kehittäminen

 

Savonia-ammattikorkeakoulu hakee Kuopion kaupungilta kuntarahoitusta ”Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen vesi-painopisteen käynnistämishankkeeseen”.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö (päätös 4.2.2021) on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle 200 000 euroa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen  (AKKE) -määrärahaa, mikä on kohdennettu valtion ja kaupunkien välisten innovaatioekosysteemisopimusten käynnistämiseen.

 

Tämän hankkeen toimenpiteillä pyritään luomaan edellytykset Kuopion Savilahden alueen kehittymiseksi Suomen houkuttelevimmaksi vesialan kokeilu- ja innovaatioympäristöksi vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet kohdistuvat älykkäisiin vesihuollon ratkaisuihin sekä älykkäisiin talteenottoprosesseihin ja nollapäästötehtaisiin vesien käsittelyssä. Siten hanke edistää Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Kuopion kaupungin ja valtion välillä 2021-2027 (Kuopion ekosysteemisopimus) toteuttamisen käynnistymistä, jonka strategiset painopisteet ovat: Terveys ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaaminen. Hankkeen sisältöä ja rahoittamista on käsitelty kaupunginhallituksen nimittämässä Kuopion ekosysteemisopimuksen johtoryhmässä 13.8.2021 ja todettu sen olevan Kuopion ekosysteemisopimuksen mukainen.

 

Hanke tukee Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022kärkihankekokonaisuuden "Vesiteknologiasta liiketoimintaan ohjelmisto-, äly- ja säätötekniikassa" toteuttamista. Hanke tukee maakuntaohjelmaa edistämällä vesialan vahvistumista maakunnassa.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021-31.12.2023. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 133.333 €, josta kansallinen AKKE rahoitus kattaa 60%, kuntarahoituksen osuus on 27% ja loppu on tuensaajan omaa rahoitusta.

 

Hanke on saanut puoltavan päätöksen Pohjois-Savon maakuntahallituksessa 30.8.2021 § 127.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Vaikutusten arviointi asiakirjan liitteenä

 

 

Esitys                                                Kuopion ekosysteemisopimuksen johtoryhmä toteaa hankkeen olevan solmitun ekosysteemisopimuksen mukainen ja puoltaa hankkeen rahoitusta. Ekosysteemisopimuksen johtoryhmä esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki osarahoittaisi Savonia-ammattikorkeakoulun ”Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen vesi-painopisteen käynnistämishanketta” – 27 %:n osuudella hankkeen projektikirjanpitoon tulevista kustannuksista, euromääräisesti enintään 36.000 eurolla.

 

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan yleishallinnon ekosysteemisopimukselle varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo ja laskut hyväksyy strategiajohtaja. Hankkeen seurannasta ja ohjauksesta huolehtii osaltaan myös Kuopion kaupungin asettama ekosysteemisopimuksen johtoryhmä.

 

 

Liitteet

26

7351/2021 Vesi-painopisteen AKKE-rahoitushakemus 17.8.2021

 

27

7351/2021 Vesi-painopisteen hankesuunnitelma

 

28

7351/2021 Allekirjoitettu ekosysteemisopimus

 

29

7351/2021 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Arto Holopainen

puh. +358 45 139 3996

Anu Häiväläinen

puh. +358 44 718 2036

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy strategiajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa