Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 80

Asianro 3405/00.00.01.00/2021

 

 

Kuopion vammaisneuvoston nimeäminen 1.8.2021 - 31.5.2023

 

 

                                                          Kuntalain (410/2015) 5 luvun 28 §:n mukaisesti vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

 

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

 

 

Liitteet

5

3405/2021 Vammaisneuvosto 1.8.2021-31.5.2023

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus

1. nimeää vammaisneuvoston toimikaudekseen vammaisjärjestöjen esityksen mukaisesti,

2. nimeää luottamushenkilöedustuksen neuvostoon

3. nimeää neuvostoon perusturvan- ja terveydenhuollon, kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden edustajat liitteenä olevan esityksen mukaan.

4. päättää, että neuvoston kokouksista maksetaan kokouspalkkiot noudattaen lautakuntia koskevia hallintosäännön määräyksiä ja

5. päättää, että vammaisneuvoston toimikausi on kaupunginhallituksen toimikausi.

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja nimesi luottamushenkilöedustajiksi neuvostoon seuraavat henkilöt:

 

varsinainen jäsen Sirkku Lappalainen (varalla Ritva Mikkola)

varsinainen jäsen Risto Tabell (varalla Jukka Paappanen)

 

Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa