Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 88

Asianro 4209/02.02.02/2021

 

 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

 

 

Vt. talousjohtaja Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 30.9. tilanteesta, palvelualueiden ja taseyksiköiden tilinpäätösennuste, ennuste investointien toteumasta, mittaritiedot sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

 

Kuluvan vuoden talousarvio muutosten jälkeen on -20,3 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämäennuste raportin laskelmissa on -18,9 milj. euroa eli jonkin verran tätä parempi, mutta raportilla on lisäksi tuotu esille riskejä, joita toteumaan liittyy.

 

Kaupungin käyttötaloudessa arvioidaan edelleen syntyvän tulonmenetyksiä mm. joukkoliikenteessä sekä kulttuuritoimintojen pääsylipputuloissa, joita tosin jo saadut valtionavut kattavat. Ennusteessa on alennettu myös maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä maaomaisuuden myyntivoittojen tuloarviota.

 

Menojen osalta suurimman riskin muodostavat erikoissairaanhoito sekä perusturvan että terveydenhuollon koronan hoitoon suunnatut voimavarat. Sairaanhoitopiirin näkymät pohjautuvat kuntayhtymän kanssa syksyn aikana käydyissä neuvotteluissa esille tuotuun kaupungin kantaan. Lokakuun alussa hyväksytty asetus puolestaan vahvistaa, että epidemian hoitoon liittyvä korvaustaso kattaa kustannukset valtakunnan tasolla täysimääräisesti. Välittömiin koronakustannuksiin liittyvä kaupungin riski on siis pienenemässä. Avustuksen haku käynnistyy näinä päivinä.

 

Toteuma 30.9. osoittaa, että vuosikate on vuoden takaisesta parantunut 1,8 M€:lla.

 

Investoinnit ovat kokonaisuutena toteutumassa varsin lähelle talousarviossa suunniteltua. Raportti sisältää tarkemman arvion investointihankkeista.

 

Kaupungin lainamäärän arvioidaan jäävän jopa viime vuoden lopun tilannetta pienemmäksi, alle 3800 euroon/asukas. Kassaa on harkitusti pienennetty, koska kuukausittaiset tulokertymät ovat olleet hyvät ja nk. ylimääräistä puskuria on tarpeetonta pitää.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

1

4209/2021 Seurantaraportti tammi-syyskuu 2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 kolmannen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että vt. talousjohtaja Jaana Kuuva oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa