Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 90

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 90

Asianro 2801/02.08.00.01/2021

 

 

Tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen hyväksyminen

 

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

 

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

 

Kaupunginvaltuuston (9.9.2019 §32) hyväksymän konserniohjeen mukaan Konserniyhtiöiden tilintarkastajana toimii sama auktorisoitu tilintarkastusyhteisö kuin Kuopion kaupungilla. Tytäryhteisöt päättävät tilintarkastajan valinnasta kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

 

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 15.2.2021 Kuopion kaupungin ja sen konsernin yhteisöjen tilintarkastajiksi vuosiksi 2021-2024 Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Kaupungin vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi nimettiin JHT, KHT Marko Paasovaara.

 

Kuopion kaupungin tilintarkastustoimeksiannon ehdoista sovitaan kirjallisesti toimeksiantokirjeellä. Toimeksiannon vahvistuksella tarkoitetaan dokumenttia, jossa määritetään tilintarkastustoimeksiannon keskeinen sisältö (tavoite ja laajuus) ja tilintarkastajan velvollisuudet sekä tilintarkastettavan kaupungin kaupunginhallituksen ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet. Tilintarkastaja sopii ehdoista sen tahon kanssa, joka vastaa yhteisön tilinpäätöksen laatimisesta, tilinpäätöksen laatimiseen liittyvästä sisäisestä valvonnasta sekä tietojen antamisesta tilintarkastajalle. Tilintarkastusta koskevan toimeksiantokirjeen allekirjoittaa kaupungin johdon puolesta kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Toimeksiannon vahvistus kattaa tilintarkastuksen sopimuskauden.

 

 

                                                          Kaupungin tilintarkastusyhteisö Talvea Julkishallinon Palvelut Oy on pyytänyt kaupunginhallitusta käsittelemään liitteenä olevan tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen.

 

                                                         

 

 

 

 

Liitteet

2

2801/2021 Tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy liitteenä olevan tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen ja

2. valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan vahvistuskirjeen. 

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa