Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 26

Asianro 8131/02.08.00.02/2021

 

 

Oikaisuvaatimus / Apteekin annosjakelupalvelu Kuopion kaupungille

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin apteekin annosjakelupalvelun kilpailutuksen hankintapäätöksestä 14.9.2021 (liite 1) on määräaikaan mennessä jätetty julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukainen hankintaoikaisu (liitteet 2 ja 3). Tässä selvityksessä annetaan vastaus niihin hankintaoikaisussa esitettyihin vaatimuksiin, jotka koskevat toteutunutta hankintaa.

 

Kuopion kaupunki on kilpailuttanut apteekin koneellisen annosjakelupalvelun kantakaupungin alueella syksyllä 2021, ja päätös toimittajasta tehtiin 14.9.2021. Päätös koskee noin 600 asiakasta. Kuopion kaupunki on toteuttanut kilpailutuksen pienhankintakilpailutuksena Hankinta Sampossa. Pienhankinnan kilpailutuksessa on noudatettu palvelutarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja palvelu on kilpailutettu avoimena tarjouspyyntönä.

Valintapäätöksen perusteena on ollut halvin hinta, kuitenkin niin, että toimittajan on tullut täyttää kaikki vaatimusmäärittelyissä asetetut kriteerit.

 

Kilpailutuksessa on käytetty samaa vaatimusmäärittelyä ja palvelukuvausta kuin aikaisemman toimittajan kanssa. Vastaava palvelukuvaus on käytössä myös Kuopion entisten liitoskunta-alueiden ja apteekkien välisissä voimassa olevissa annosjakelusopimuksissa. Tarjouspyynnön sisältö on siis perustunut aikaisempaan kokemukseen hyvin toimivasta palvelusta, jossa on huomioitu asiakkaiden lääketurvallisuus ja henkilöstön työkuorma.

 

Lääkkeiden annosjakelukilpailutuksessa on kilpailutettu palvelukuvauksen mukaisesti ainoastaan annosjakelun piiriin kuuluvien lääkkeiden jakelu. Antibiootit ja muut annosjakeluun kuulumattomat lääkkeet eivät kuulu tämän palvelun piiriin, joten asiakas voi hankkia ja sopia näiden lääkkeiden toimitukset haluamansa apteekin kanssa. Tämä sopimus on asiakkaan ja apteekin välinen. Asiakkaat hyödyntävät tavallisesti annosjakeluapteekkien tarjoamaa kiireellistä hoitoa koskevien lääkkeiden toimituspalvelua. Hankinnassa valittu toimittaja tekee kiiretoimitusten osalta yhteistyötä paikallisen apteekin kanssa. Valintapäätös ei vaaranna hankintaoikaisussa mainittua asiakkaiden kiireellisen lääkehoidon aloittamista.

 

Hankintaoikaisussa esitetty huoli asumispalvelun henkilöstön työn kuormituksesta on aiheeton. Kilpailutettu annosjakelupalvelu jatkuu nykykäytäntöjen mukaisesti, eli hoitajien työ ei tässä yhteistyössä muutu. Lisäksi asumispalveluissa on käytössä akuuttitilanteiden lääkekaappi, jonka avulla lääkitys voidaan aloittaa lääkärin kirjoittaman lääkereseptin perusteella kiiretilanteessa (esim. yöaikainen kipu tai tulehdus).

 

Hankintaoikaisussa pyydetään ottamaan huomioon lääketurvallisuuteen liittyvät tekijät. Tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyssä on kuvattu laatutaso, jota edellytämme annosjakelupalvelun lääketurvallisuudelta, kuten yhteisvaikutusten arvioinnilta. Kilpailutuksessa valittu toimittaja täytti nämä vaatimukset. Annosjakelupalvelun lääketurvallisuus on toteutettu vastaavalla tavalla useamman vuoden ajan, eikä palvelun lääketurvallisuudesta ole tullut virheilmoituksia.

 

Hankintaoikaisussa vaaditaan otettavaksi huomioon hankinnan kokonaisedullisuus. Edellä kuvatun perusteella arvioimme, että hankinnan vaatimusmäärittelyjen ja hankintapäätöksen perusteella valittu toimittaja on kokonaisedullisin. 

 

Yhteenvetona toteamme, että hankinta on toteutettu avoimesti ja päätös perustuu vaatimusmäärittelyihin, joilla turvataan asiakkaiden turvallinen annosjakelupalvelu. Hankinnassa valittu toimittaja on täyttänyt kaikki tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.

 

Kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen esittelee asiaa.

                                                         

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen

 

Perusturva- ja terveyslautakunta toteaa, että hankinnassa on noudatettu Kuopion kaupungin pienhankintaohjeita, ja että perusturva- ja terveyslautakunta hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen.

 

 

 

Liitteet

1

8131-2021-1 Kotihoidon päällikön päätös_Apteekin annosjakelupalvelu Kuopion kaupungille 1052157_4_0.pdf

 

2

8131-2021-2 Oikaisuvaatimus _ annosjakelu _ Kuopio 1057412_1_1.pdf

 

3

8131-2021-2 Täydennys oikaisuvaatimukseen 1058064_1_1.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kaija Kokkonen

puh. +358 44 718 6407

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa