Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 28

Asianro 10749/00.01.01/2019

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasäännön muutokset 1.11.2021

 

 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevasta lainsäädännön toimeenpanosta 12§:n mukaan kunkin hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä tarvittaessa muiden viranomaisten on osallistuttava hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-apua.

 

Hyvinvointialueen toiminnan valmistelusta ja käynnistymisestä huolehtii väliaikainen valmistelutoimielin VATE, joka on valinnut muutosjohtajat, muut asiantuntijat ja valmisteluvastaavat. Merkittävällä työpanoksella muutosjohtajana toimii kuntoutusjohtaja (hallinnollinen asema on asiakkuusjohtaja) Mikko Korhonen.

 

Kuntoutusjohtaja työskentelee muutosjohtajana Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelussa kevääseen 2022 saakka.   Kuntoutusjohtaja vastaa palveluiden järjestämisestä hyvinvointialueelle.

 

Kuntoutusjohtajan (asiakkuusjohtaja) alaisuudessa toimii kolme palvelupäällikköä. Vanhuspalveluiden palvelupäälliköt palveluohjauspäällikkö ja kotihoidon päällikkö sekä sairaalapalveluiden palvelupäällikkö sairaalan ylilääkäri. Lautakunnan on tarkoituksenmukaista siirtää osa kuntoutusjohtajalle siirrettyä toimivaltaa määräaikaisesti vanhuspalveluiden palvelupäälliköille ja sairaalapalveluiden palvelupäällikölle. Toimivallan määräaikaiset muutokset on keskusteltu palvelupäälliköiden kanssa ja he suostuvat muutoksiin.

 

Muutokset koskevat asiakkuusjohtajan toimivaltaan palvelujen johtamisessa toimintasäännön luku III 7§. Asiakkuusjohtaja (tai hänen määräämänsä) kohdat 1-3 asiakkuusjohtajan (kuntoutusjohtajan) toimivallasta siirretään vanhuspalveluiden palvelupäälliköiden ja sairaalapalvelujen palvelupäällikön toimivaltaan 1.11.2021-31.3.2022. Samoin 9§ määritelty viranhaltijoiden toimivalta tutkimuslupia myöntämisessä. Kuntoutusjohtajalle kuuluva toimivalta siirretään määräaikaisesti 1.11.2021-31.3.2022 palveluohjauspäällikön ja kotihoidon päällikön sekä sairaalan ylilääkärin toimivaltaan.

 

Samassa yhteydessä on tehty myös muita täsmennyksiä toimintasääntöön, jotka tulevat voimaan 1.11.2021. Asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden toimivalta muistutuksiin, kanteluihin ja lausuntoihin sekä puhevallan käyttö on tarkennettu ja lisätty toimintasääntöön pykälät 19 ja 20. Nämä toimintavaltuudet ovat olleet kirjattuna asiakkuusjohtajien kohdalle kohdat 5,7 ja 8.  Johdon tukipalvelut 8§ Talouspäällikön tehtäviin on lisätty saatavien poistaminen tileistä.

 

Virantoimitusvelvollisuuksien muuttumisen johdosta on tehtävä vastaavat muutokset ja täsmennykset perusturvan ja terveydenhuollon toimintasääntöön, koska toimivaltuudet määräytyvät toimintasäännön mukaan.

                                                         

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Va. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Kaija Kähkönen

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasäännön. Toimintasäännöllä kumotaan 24.8.2021 § 10 hyväksytty aiempi toimintasääntö.

 

Toimintasääntö on voimassa määräaikaisena 1.11.2021-31.3.2022 kohdan III JOHTAMINEN, ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 7§ Asiakkuusjohtaja (tai hänen määräämänsä) kohdat 1-3 kuntoutusjohtajan toimivaltaa siirretään vanhuspalveluiden palvelupäälliköille ja sairaalapalvelujen palvelupäällikölle (palveluohjauspäällikkö, kotihoidon päällikkö ja sairaalan ylilääkäri) sekä 9§ Viranhaltijoiden toimivalta tutkimuslupia myönnettäessä. Kuntoutusjohtajan toimivaltaa siirretään vanhuspalveluiden palvelupäälliköille tehtäväalueensa osalta. Sairaalahoidon palvelupäällikön toimivalta pysyy ennallaan.

 

Toimintasäännön muut muutokset tulevat voimaan 1.11.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.  Lisäys 19§ ja 20§ sekä talouspäällikön toimivallan lisäys 8§ Talouspäällikön tehtäviin lisätään kohta 5. saatavien tileistä poistaminen.

 

Liitteet

5

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasääntö   LTK 26.10.pdf

 

Viiteaineisto

1

Muutokset toimintasääntöön 1-11-2021   LTK 26.10.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy va. henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa