Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 10.11.2021/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 40

Asianro 10248/12.03.02.00/2021

 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisu Kirjastovuosi 2020: Koronasta kohti uutta normaalia

 

 

Kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen
Pääkirjasto

 

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kirjastovuosi 2020 -julkaisu (119/2021 Aluehallintoviraston julkaisuja) arvioi Suomen yleisten kirjastojen koronavuotta 2020. Tietolähteenä julkaisussa on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen tilastoja (tilastot.kirjastot.fi) vuodelta 2020 sekä vuoden aikana tehtyjä selvityksiä kirjastoista ja varautumisesta.

 

AVIn julkaisun mukaan kirjastot osoittivat sekä resilienssiä että merkityksensä henkisen kriisinsietokyvyn ylläpitäjänä yhteiskunnassa. Julkaisun tavoitteeksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto mainitsee kirjastojen kannustamisen poikkeaviin tilanteisiin varautumisessa ja toimintaympäristön muutosten ennakoinnin. Julkaisussa keskitytään tarkastelemaan kirjastojen henkilöstöä, verkkopalveluita ja e-aineistoja, joihin koronavuoden muutokset pitkälti keskittyivät kirjastotilojen ollessa osan vuodesta kokonaan suljettuina. Julkaisu toimii myös lähtökohtana kirjastojen tulevassa valmiussuunnittelussa osana kuntien varautumista kriiseihin.

 

Julkaisussa tuodaan esille tilanne Suomen laajuisena. Yksittäisten kuntien tai kirjastojen tilanne ei tule julkaisussa esille. Itä-Suomen AVI on tehnyt julkaisun perustella vertailun Itä-Suomen tilanteesta power pontin muodossa.

 

Kokouksessa käydään läpi Etelä-Suomen AVIn julkaisua ja esitetään rinnalla Itä-Suomen AVIn koostamaa Itä-Suomen tilannetta sekä esitetään vastaavaa tietoa Kuopion kaupunginkirjaston osalta. Kuopion kaupunginkirjastoa koskevat luvut on poimittu samasta opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen tilastoista, joista Etelä-Suomen AVI on poiminut valtakunnalliset luvut ja Itä-Suomen AVI Itä-Suomea koskevat luvut. Lisäksi kuntakohtaista tietoa Etelä-Suomen AVIn julkaisun valtakunnallisen tiedon rinnalle on saatu kirjaston asiakaspalautekoosteesta vuodelta 2020.

 

Linkki Etelä-Suomen AVIn julkaisuun: Kirjastovuosi 2020: Koronasta kohti uutta normaalia (avi.fi)

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee Etelä-Suomen AVIn julkaisun tulokset sekä Kuopion kaupunginkirjaston osalta vastaavat tulokset tiedoksi.  

 

 

Liitteet

3

10248/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Päivi Savinainen

puh. +358 44 718 2311

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kirjastotoimenjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

Päivi Savinainen osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajaksi klo 16.36 – 17.04.

 

Juho Remes poistui kokouksesta klo 16.50 asian esittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa