Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 10.11.2021/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 45

Asianro 10483/12.03.01.05/2021

 

 

Päivitetty lasten ja nuorten liikkumissuositus

 

 

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen
Kansalaistoiminta

 

 

Liikkumissuositus 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille on päivitetty. Liikkumissuosituksessa kuvataan parhaaseen tieteelliseen näyttöön perustuen, kuinka paljon ja millaista liikuntaa lapset ja nuoret tarvitsevat hyvinvointinsa turvaamiseksi.

Liikkumissuosituksen mukaan kaikille 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille suositellaan monipuolista, reipasta ja
rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Suosituksen mukainen määrä liikkumista voidaan jakaa päivän aikana osiin. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulee välttää.

Suosituksen mukaan lasten ja nuorten tulisi liikkua viikon jokaisena päivänä. Jotta tuetaan erilaisten liikuntataitojen kehittymistä, liikkumisen tulisi olla monipuolista.  Suosituksen mukaan vähintään kolmena päivänä viikossa tulisi olla kestävyystyyppistä teholtaan rasittavaa sekä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikkumista. Lisäksi on tärkeä
huomioida liikkuvuus.


Liikkumissuosituksen keskeisiä toimeenpanotahoja ovat perhe ja kaverit, koulut ja oppilaitokset mukaan lukien koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, liikunta- ja urheiluseurat ja kaikki liikuntaharrastusten järjestäjät, kunnat sekä valtionhallinto. Suositus tulee ottaa huomioon myös Kuopion kaupungin osalta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

Lähde: Liikkumissuositus 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarja 2021:19. Saatavilla osoitteessa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162984/OKM_2021_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee tiedoksi päivitetyn lasten ja nuorten liikkumissuosituksen.

 

 

 

Liitteet

14

10483/2021 Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille

 

15

10483/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvointikoordinaattorin esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tanja Tilles-Tirkkonen poistui kokouksesta klo 18.17 asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa