Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 37

Asianro 7329/02.02.00/2020

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2021 talousarvion tuloarvio- ja määrärahamuutokset

 

 

 

 

                                                    Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelualueiden talousarviot, jossa sitova on toimintakate.

Perusturvan palvelualueen toimintakate             -175.382.600 euroa

Terveydenhuollon palvelualueen toimintakate              -264.880.400 euroa

Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, mutta ne eivät saa muuttaa toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä. Lokakuun toteuman perusteella on laadittu ennustetta vuoden 2021 muutetuksi talousarvioksi. Ennuste osoittaa, että palvelualueilla on tehtävä tuloarvio- ja määrärahamuutoksia, joilla on vaikutusta palvelualueiden toimintakatteeseen.

 

Perusturvan palvelualue

Vanhuspalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,23 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,0 milj.euroa pääasiassa myyntituottojen arvioitua suuremmasta toteumaennusteesta. Myyntituotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin veteraaniavustuksen tilitysten vuoksi. Veteraaniavustusten tilitykset on kirjattu vanhusten palveluohjauksen vastuualueelle.

Toimintakulut ovat ylittymässä 2,23 milj.euroa suurempana. Ylitykset johtuvat mm.  vanhusten hoivapalvelujen henkilöstömenojen ja asiakaspalveluostojen kasvusta sekä asiakasmaksulain muutoksesta johtuvista tukipalvelukustannuksista 3,83 milj.euroa. Asumisen ostopalvelujen ja palvelusetelin talousarvio alittuu 1,6 milj.euroa.

Vammaispalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 3,15 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintakulut ovat ylittymässä 3,15 milj.euroa suurempana. Ylitykset johtuvat vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon asiakaspalvelujen ostoista sekä omaishoidon vapaapäiviin liittyvistä asiakaspalvelujen ostoista 3,22 milj.euroa. Omaishoidon tuki ylittyy 0,23 milj.euroa. Kuljetuspalveluiden talousarvio alittuu 0,3 milj.euroa.

Lapsiperhepalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 3,9 milj.euroa talousarviota heikom min.

Toimintakulujen ylitykset johtuvat lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista, perhehoidosta ja kotiin annettavien ostopalveluista.

Aikuissosiaalityön palvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Perusturvan ja johdon tukipalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintatuotot ylittyvät 9,4 milj.euroa johtuen koronakustannuksiin tulevasta valtionkorvauksesta.

Toimintakulut ylittyvät 9,4 milj.euroa johtuen koronatilanteen aiheuttamista kustannuksista. Johdon tukipalveluihin on kirjattu terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueiden oman tuotannon ja yksityisten palvelutuottajien koronaan liittyvät hoitotarvike-, siivous- ja suojavarustekustannukset sekä koronatestaukseen liittyvät laboratoriokustannukset.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät perusturvan palvelualueen toimintakatetta 8,28 milj.euroa.

 

Terveydenhuollon palvelualue

Avohoidon palvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,323 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,825 milj.euroa talousarviosta. 1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempana täyttymisenä sekä hoitajamaksujen poistuminen aiheuttaa vastaanottopalveluissa asiakasmaksujen vähentymistä n 0,340 milj.euroa.  Suun terveydenhuollon 4 kk:n remontin takia jää saamatta n 0,535 milj. euroa asiakasmaksuja.

Toimintakulut alittuvat 0,502 milj.euroa talousarviosta. Ylitystä on tulossa lääkkeissä ja hoitatarvikkeissa 0,7 milj.euroa, mutta palvelujen ostoissa, vuokrissa ja muissa kuluissa on tulossa säästöä 1,2 milj.euroa.

Sairaalapalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,001 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,255 milj.euroa Uusi asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021, jonka tuomat muutokset vaikuttavat asiakasmaksukattojen varhaisempana täyttymisenä sekä hoitajamaksujen poistuminen aiheuttaa asiakasmaksujen vähentymistä. Harjulan sairaalan viemäriremontti vaikuttaa käytettävissä oleviin potilaspaikkojen vähenemiseen

Toimintakulut ovat ylittymässä sairaalapalveluissa 0,746 milj.euroa. Henkilöstökustannukset ja hoitotarvikkeet ylittyvät pitkälti koronapandemiaan varautumisessa henkilöstölisäyksien ja hygieniavalmiuden ylläpidosta. Poliklinikan uniapnealaitteet ylittävät myös talousarvioon varatut määrärahat.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,410 milj.euroa arvioitua heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,025 milj.euroa suurempana myyntituottojen ja päihdehuollon maksutuottojen osalta. Toimintakulut ovat ylittymässä mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta 0,435 milj.euroa. Henkilöstökustannukset ylittyvät n. 0,125 milj.euroa. Päihdepalvelujen asiakaspalveluostot ovat ylittymässä n. 0,240 milj.euroa ja luottotappiot ylittyvät n. 0,070 milj.euroa.

Terveyspalvelujen tukipalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,014 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ovat ylittymässä lähinnä vuokralääkäreiden ict-kustannuksien osalta.

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 10,300 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 4,415 milj.euroa suurempana. Niuvanniemen kotikuntavaihtajien kirjaustapaa on muutettu vuoden 2021 alusta. Kunta- ja asiakasmaksujen osuus on aikaisemmin kirjattu menotilin vähennykseksi, nykyään kuntaosuus ja asiakasmaksut kirjataan toimintatuottoihin. Myös pakolaisten korvauksia on saatu arvoitua enemmän.

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 14,715 milj.euroa talousarvioon nähden. Ennuste on tehty sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan lokakuun jäsenkuntalaskutuksen perusteella. Arvioitu ylitys on n. 10,6 milj.euroa. Niuvan kotikuntavaihtajien tekninen bruttomuutos toimintakuluihin on n. 4,0 milj.euroa.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät terveydenhuollon palvelualueen toimintakatetta 12,048 milj.euroa, josta oman toiminnan osuus on 1,748 milj.euroa ja erikoissairaanhoidon osuus 10,300 milj.euroa.

Isäntäkuntapalveluihin ei tehdä muutoksia. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti lokakuuhun saakka, pientä ylitystä on tulossa tarvikemenoissa.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Arja Matsi

puh. +358 44 718 6118

Virpi Lempinen

puh. +358 44 718 3122

Mari Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

-    perusturvan palvelualueelle vuoden 2021 talousarvioon lisätään tuloarvioita 10.400.000 euroa ja määrärahoja 18.680.000 euroa

-      terveydenhuollon palvelualueelle vuoden 2021 talousarvioon lisätään tuloarvioita 3.360.000 euroa ja lisätään määrärahoja 15.408.000 euroa.

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa