Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 42

Asianro 11698/05.17.00/2021

 

 

Lääkerobotin hinnoittelun periaatteet

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

Lääkehoito on osa kotihoidon palvelua. Lääkehoito pitää sisällään yksilöllisellä harkinnalla lääkehoidon, toteutuksen ja arvioinnin. Tällä hetkellä lääkehoito toteutetaan hyödyntämällä apteekkien koneellista annosjakelua ja mahdollisesti hyödyntämällä lääkerobotti -palvelua. Koneellinen annosjakelu ja lääkerobotti ovat vaihtoehtoinen tapa tuottaa palvelu kotihoidon lääkeluvallisen sote-ammattilaisen tekemälle työlle. Kuopion kaupunki on kilpailuttanut lääkerobotti -palvelun ja hankintapäätös tehty vuonna 2020. Tällä hetkellä kotihoidossa on menossa lääkerobotin käyttöönottovaihe ja tuotannossa on n. 80 laitetta. Tavoite vuodelle 2022 on 220 laitetta. Osana käyttöönottovaihetta on valmisteltu lääkerobotti -palvelun

vaikutus kotihoidon asiakkaan asiakasmaksuun.  

 

Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu on tulosidonnainen ja perustuu asiakkaan saaman palvelun määrään. Jos kaupunki järjestää palvelun ostopalveluna, palvelun käyttäjältä on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, asiakasmaksulaki) 12 §:n 1 momentin mukaan perittävä samat maksut ja korvaukset kuin kaupungin itse järjestämästä vastaavasta palvelusta.  

 

Eduskunnan oikeusasiamies on 7.3.2013 antanut ratkaisun (Dnro 809/4/11) koskien lääkkeiden koneellista annosjakelua avohoidossa. Eduskunnan oikeusasiamies linjasi, ettei koneellisesta annosjakelusta saa aiheutua asiakkaalle lisäkustannuksia verrattuna kunnan itse järjestämään vastaavaan palveluun. Näin ollen asiakkaan maksuun vaikuttaa vaihtoehtoisena tapana sote-ammattilaisen kotikäyntityönä tekemä työ ja sen hinnoittelu. Lääkerobotin leasing-kustannusta ei ole huomioitu asiakaskohtaiseen maksuun vaan on arvioitu lääkkeen antamiseen kohdennettu aika. Tällä hinnoittelutavalla asiakasmaksu ei ylitä omakustannushintaa ja on asiakkaalle kotikäyntityönä tehtävää lääkkeenantoa edullisempi.  

 

Asiakkaalle suunnitellaan lääkerobotti -palvelun hinnoittelu seuraavasti:  

 

-lääkerobotin täyttäminen 20 minuuttia / 2 x kuukaudessa

-palveluaika 30 minuuttia / viikossa

 

Lisäksi asiakkaan asiakasmaksuun vaikuttaa hänelle suunniteltu muu kotihoitopalvelu sekä koneellinen annosjakelu.  

 

 

Vaikutusten arviointi                     Hinnoittelu lisää asiakkaiden halukkuutta lääkerobotin käyttöön ja katetaan uuden tuotantotavan kustannuksia.  

 

 

 

Esitys                                                Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä 1.1.2022 alkaen lääkerobotin hinnoittelun periaatteet. 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kaija Kokkonen

puh. +358 44 718 6407

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                              Merkittiin, että kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen oli läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa