Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.01.2022/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 7

Asianro 361/10.00.02.00/2022

 

 

Esisopimus muodostuvaan tonttiin kuuluvan määräalan myynnistä Tullinkulman korttelissa

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki on laatinut Tullinkulman korttelia koskevan asemakaavan muutosehdotuksen no. 876, joka on ollut julkisesti nähtävillä 15.4.2019–15.5.2019.

 

Asemakaavan muutoksella muodostuva tontti 297-4-10-9 muodostuu Kiinteistö Oy Kuopion Tullinportinkatu 33:n omistuksessa olevasta tontista 297-4-10-4, osasta Kesko Oyj:n omistamaa tonttia 297-4-10-6 sekä noin 277 m²:n suuruisesta määräalasta kaupungin omistamasta kiinteistöstä 297-4-9901-0. Muodostuva tontti 297-4-10-9 on asemakaavan muutosehdotuksessa osoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-2).

 

Määräalan sijainti ja rajaus on esitetty oheisissa kartoissa.

 

Sijainti

Rajaus

 

Määräalan sijainti asemakaavan muutosehdotuksen kartalla

 

Kiinteistöistä 297-4-10-4, 297-4-10-6 sekä kiinteistön 297-4-9901-0 määräalasta Tullinkulman kortteliin muodostuu kokonaisuus, jonka rakennusoikeus on 16 000 k-m². Rakennusoikeudesta laskennallisesti noin 1 139 k-m² jyvittyy kaupungin omistuksessa olevalle määräalalle.

 

Asemakaavan muutosehdotuksessa kiinteistön 297-4-9901-0 määräalan alueella on osoitettu yleiselle jalankululle varattu alueen osa, johon Kuopion kaupunkia varten perustetaan pysyvänä rasitteena oikeus yleistä kevyttä liikennettä varten.

 

Rakennusoikeuden arvosta on pyydetty ulkopuolisia arviolausuntoja, joiden perusteella noin 277 m²:n suuruisen määräalan kauppahinnaksi neuvotteluissa on sovittu 509 500 euroa. Kauppahinnassa on huomioitu edellä mainittu määräalan alueelle perustettava rasite.

 

Esisopimuksen kohteena oleva määräala on osa Tullinkulman kortteliin muodostuvaa kiinteistöä 297-4-10-9, joten esisopimus tehdään sekä Kesko Oyj:n että Kiinteistö Oy Kuopion Tullinportinkatu 33:n kanssa. Lopullinen kauppa tehdään viimeistään kahden kuukauden kuluttua asemakaavan lainvoimaistumisesta Kesko Oy:n ja Kiinteistö Oy Kuopion Tullinportinkatu 33:n perustaman tai määräämän yhtiön lukuun.

 

Kesko Oyj:n ja Kiinteistö Oy Kuopion Tullinportinkatu 33:n kanssa on neuvoteltu kiinteistöjä 297-4-10-4 sekä 297-4-10-6 koskevat maankäyttösopimukset, jotka esitetään kaupunginhallitukselle 24.1.2022 pidettävässä kokouksessa hyväksyttäväksi. Maankäyttösopimukset allekirjoitetaan samanaikaisesti kuin tämän päätöksen perusteella allekirjoitettava esisopimus määräalan kaupasta.

 

Esisopimusluonnos jaetaan esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Vaikutukset on arvioitu asemakaavan valmistelun yhteydessä.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Kesko Oyj:n ja Kiinteistö Oy Kuopion Tullinportinkatu 33:n kanssa tehdään kiinteistökaupan esisopimus liitteenä olevan esisopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

 

Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

 

Lopullinen kauppakirja voidaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella sitten, kun lopullisen kaupan esisopimuksen mukaiset edellytykset ovat olemassa.

 

Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

Liitteet

8

361/2022 Esisopimusluonnos ja liitteet

 

Viiteaineisto

1

361/2022 Kartat

 

 

                                                          Valmistelija

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa