Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 16

Asianro 359/10.00.01.04/2022

 

 

Kiinteistöä 297-4-10-6 koskeva maankäyttösopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kesko Oyj omistaa Tullinkulman korttelissa sijaitsevan kiinteistön 297-4-10-6, jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 1771 m².

 

Kiinteistön sijainti on osoitettu oheisissa kartoissa.

 

 

Kiinteistön sijainti opaskartalla

 

Kiinteistö kantakartalla

 

Kiinteistön 297-4-10-6 käsittämä sopimusalue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä AL2). Sopimusalueella on rakennusoikeutta 3180 k-m². Asemakaavamääräyksen mukaan sallitusta kerrosalasta saa enintään 20 % käyttää asuinhuoneistoiksi.

 

Kaupunki on laatinut sopimusaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen no. 876, joka on ollut julkisesti nähtävillä 15.4.2019 – 15.5.2019. Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan sopimusalue osoitettaisiin liikerakennusten korttelialueesta asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-2). Asemakaavaehdotuksessa esitetyn 3d- tonttijaon mukaan kiinteistöistä 297-4-10-4, 297-4-10-6 sekä kaupungin omistaman kiinteistön 297-4-9901-0 määräalasta muodostuvat kiinteistöt 297-4-10-8 ja 297-4-10-9, joiden rakennusoikeus olisi yhteensä 16 000 k-m². Rakennusoikeudesta jyvittyy laskennallisesti noin 7 281 k-m² Kesko Oyj:n omistamalle maalle. Asemakaavan muutos mahdollistaisi siten Kesko Oyj:n omistuksessa olevan sopimusalueen käyttötarkoituksen muutoksen ja nykyistä tehokkaamman käytön osana asemakaavaehdotuksen mukaisia muodostuvia tontteja.

 

Maanomistaja saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta käyttötarkoituksen muutoksesta ja rakennusoikeuden lisäyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n 1 momentissa tarkoitettua merkittävää hyötyä. Maanomistaja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 § 108 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.

 

Kesko Oyj:n kanssa on neuvoteltu kiinteistöä 297-4-10-6 koskeva maankäyttösopimus. Neuvottelutuloksen mukaan Kesko Oyj maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 757 000 euroa. Sopimusluonnos jaetaan esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Vaikutuksen on arvioitu asemakaavan valmistelun yhteydessä.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunginhallitukselle, että Kesko Oyj:n kanssa tehdään kiinteistöä 297-4-10-6 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.

 

Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

 

Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

Liitteet

2

359/2022 Maankäyttösopimusluonnos

 

Viiteaineisto

13

359/2022 Kartat

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Meriläinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa