Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 18

Asianro 506/02.08.00.01/2022

 

 

Pirtin koulu, vuokratilahankinta H-rakennus

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilapalveluiden toimitilapalvelut

 

 

Kuopion kaupunginhallitus on 12.7.2021 § 253 hyväksynyt Kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen mukaisesti Pirtin koulun hankesuunnitelman. Hankesuunnittelun taustalla on nykyisten koulutilojen ahtaus sekä tekninen kunto. Hankesuunnitelman mukaisesti väliaikainen H-opetustilarakennus toteutetaan vuokratilahankintana, jossa kilpailutettu vuokratilatoimittaja toimittaa rakennuksen perustuksineen, jonka Kuopion Tilapalvelut vuokraa tarjouspyynnön mukaisesti 3 vuoden ja 11 kuukauden määräajalle. Vuokra-aika alkaa tarjouspyynnön mukaisesti arviolta 1.8.2022 ja päättyy 30.6.2026. Väliaikainen rakennus on kilpailutettu Pirtin koulun oppilasmäärän voimakkaan kasvun vuoksi ja on käytössä, kunnes hankesuunnitelman mukainen uusi koulurakennus on käytössä.

 

Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 1.11.2021. (Hankintailmoituksen nro 2021-085218). Tarjousta pyydettiin vuokratilahankintamallilla toteutettavan opetustilarakennuksen vuokrauksesta 3 vuoden ja 11 kuukauden määräajalle.

 

Pirtin koulun vuokratilahankkeen tarjoukset tuli jättää viimeistään 13.12.2021 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjoukset avattiin Kuopion Tilapalveluissa 13.12.2021 klo 14.10.

 

Koskirent Oy:n tarjouksen mukana toimittamat suunnitelmat eivät täyttäneet hankinta-asiakirjoissa asetettuja sitovia toiminnallisia vaatimuksia, joten tarjous tulee hylätä. Tarkemmat perustelut liitteenä.

 

Kaikki muut tarjoukset täyttivät esitetyt soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset vertailtiin tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti seuraavasti:

 

Tarjouksista hyväksytään Tilaajalle halvin tarjous.

 

TARJOUSTEN VERTAILUHINTA TARJOUSPYYNNÖSSÄ:

 

Vertailuhintana tarjouksissa käytetään kokonaishinta koko vuokra-ajalle €/kk (alv 0 %).

Laskennassa ei käytetä indeksikorotusta.

 

Tarjouksen mukaan sopimuskauden hinnaksi tulee 1.450.091,00 eur eli 30.853,00 eur/kk.

 

Sisäinen vuokra tulee olemaan 1.8.2022 alkaen 42.581,00 eur/kk, joka sisältää maanvuokran, ylläpidon ja siivouksen kustannukset.

 

Sisäisen vuokran kustannukset ovat arvio ylläpidon ja siivouksen osalta ja ne tarkistetaan vuosittain ja tasataan todellisten kustannus-ten mukaan n. yhden käyttövuoden jälkeen.

 

 

                                                                                      

Vaikutusten arviointi                     Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä.

 

                                                         

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus

1          hylkää Koskirent Oy:n tarjouksen, koska se ei täyttänyt hankinta-asiakirjoissa asetettuja sitovia vaatimuksia ja

2          valitsee Pirtin kouluhankkeen vuokratilatoimittajaksi edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antaneen Parmaco Oy:n ja valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan sopimukset.

 

 

 

Liitteet

8

506/2022 Vaikutusten ennakkoarviointi Pirtin koulu H-rakennus, vuokratilahankinta

 

9

506/2022 Vuokrasopimusluonnos Pirtin koulu, H

 

10

506/2022 Tarjous

 

11

506/2022 Tarjouspyyntö

 

12

506/2022 Tarjousten avauspöytäkirja Pirtin koulu, H

 

13

506/2022 Koskirent Oy:n jättämän tarjouksen hylkäämisen peruste

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Hilkka Laakso

puh. +358 44 718 5149

Simo Hiltunen

puh. +358 44 718 5248

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

                                                         

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Asiakkuuspäällikkö Simo Hiltunen ja rakennuttaja Hilkka Laakso olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa