Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 8

Asianro 11051/02.05.00.00/2021

 

 

Ylimääräinen asia/Oikaisuvaatimus/Käyttömaksulinjaukset vuodelle 2022 / Kansalaisopisto, Kansalaistoiminnan palvelut, Kirjastopalvelut, Liikuntapaikkapalvelut ja Museopalvelut/Kuopion Varhaiseläkkeensaajat ry

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

                                                          Kuopion Varhaiseläkkeensaajat ry on jättänyt 13.1.2022 oikaisuvaatimuksen koskien Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 15.12.2021 kokouksessaan (§50) tekemää käyttömaksujen linjausta vuodelle 2022. Kuopion Varhaiseläkkeensaajat ry pyytää Hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaa käsittelemään uudelleen käyttömaksulinjauksen Alavan palvelutalon käyttömaksujen osalta siten, että yleishyödyllisten eläkeläisjärjestöjen osalta Alavan palvelutalon tilojen käytöstä ei peritä jatkossakaan maksua.

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 15.12.2021 tekemään päätökseen on liitetty oikaisuvaatimusohje. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Kuntalaki 20§5/410 §138) ja oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kuopion kaupungin verkkosivuilla ( www.kuopio.fi ). Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös on julkaistu 16.12.2021 ja tiedoksisaantiaika huomioiden oikaisuvaatimusaika on päättynyt 6.1.2022.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Esitän, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hylkää Kuopion Varhaiseläkkeensaajat ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen, koska hakemus on saapunut myöhästyneenä oikaisuvaatimusajan päätyttyä.

 

 

Liitteet

8

11051/2021-5 Oikaisuvaatimus Kuopion Varhaiseläkkeensaajat ry

 

9

11051/2021-5 Hvedltk:n päätös 15.12.2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Kati Vähäsarja muutti esitystään siten, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta jättää käsittelemättä Kuopion Varhaiseläkkeensaajat ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimus on saapunut myöhästyneenä oikaisuvaatimusajan jälkeen.

 

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas:

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön muutetun esityksen.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 

Ilkka Kukkonen poistui kokouksesta klo 17.21 asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa