Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Omistajaohjausjaosto
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 14

Asianro 11869/00.01.02.00/2021

 

 

Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Kuopion Vesi Oy:n tilinpäätös vuodelta 2021

 

 

Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

                                                          Kuopion Vesi Oy on 1.12.2021 saapuneella kirjeellä tiedustellut omistajakuntiensa omistajaohjauksen kannanottoa yhtiön tilinpäätöksen laatimiseen.

 

Taustaksi kannanotolle selvitetään, että yhtiön tilikauden 2020 voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 146.000 euroa. Vuoden 2020 tiinpäätöksessä tehtiin poistoeron lisäystä 1,2 milj. euroa, jolloin tilikauden veroja ei tarvinnut maksaa. Näin toimien tilikauden tappio oli 1,06 milj. euroa. Yhtiön sidottu oma pääoma on 20 milj. euroa ja vapaa oma pääoma 18,9 milj. euroa. Verotuksessa vahvistettu tappio oli 28.000 euroa.

 

Vuonna 2021 budjetoitu tulos on 185.000 euroa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Yhtiöllä olisi mahdollista tehdä suunnitelman ylittäviä poistoja ja kirjata poistoeron lisäystä arviolta 4 milj. euroa.

 

Omistajaohjaukselta on toivottu kannanottoa tilinpäätöstä 2021 koskien:

 

-      Maksetaanko veroja ja minkä verran vähennyskelvottomat korot huomioiden?

-      Edelliseen kysymykseen viitaten, minkä verran tehdään suunnitelman ylittäviä poistoja ja kirjataan poistoeron lisäystä?

-      Tehdäänkö negatiivinen tulos?

 

Lisäksi pyydetään kannanottoa, miten toimitaan tulevina vuosina. Tilinpäätöksen negatiivinen tulos pienentää omaa pääomaa ja jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

 

Myöhemmin Kuopion Vedellä on päädytty ratkaisuun, että tilaavat tilintarkastajilta analyysin ja pohtivat asiaa saadun analyysin jälkeen. Vuoden 2021 tilinpäätökseen analyysillä ei ole vaikutuksia.

 

 

Liitteet

4

11869/2021 kannanottopyyntö tilinpäätös

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Omistajaohjausjaosto päättää, että Kuopion Vesi Oy:n hallitukselta pyydetään esitys tilinpäätöserien käsittelystä vaikutusanalyyseineen ja perusteluineen.


 

Päätös                                              Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa