Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 4

Asianro 255/05.17.00/2022

 

 

Perhehoitajien hoitopalkkiot ja kulukorvaukset vanhus- ja vammaispalveluissa sekä lastensuojelussa v. 2022

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

                                                          Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen

Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

 

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Kunta tai kuntayhtymä tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota. Hoitopalkkion määrän tulee vastata henkilön hoidettavuutta ja sitä arvioidessa tulee ottaa huomioon toiminnan luonne. Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja kustannusten korvausten vähimmäis- ja enimmäismääristä säädetään perhehoitolaissa (263/2015).

 

Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajalle maksetaan myös kulukorvaus perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa, jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu. Kulukorvaus kattaa esimerkiksi perhehoidossa olevan ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot sekä ne tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata.

 

                                   Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Kuntainfo 10/2021 (9.12.2021) mukaan vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin on 1,501, jolloin hoitopalkkiot nousevat 1.1.2022 lukien vuoden 2021 tasosta 2,46 prosenttia. Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen takia 1.1.2022 lukien 2,46 prosenttia. Hoitopalkkion vähimmäismäärä vuodelle 2022 on 847,24 euroa.

 

                                   Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Perhehoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2020 oli 1979 ja lokakuussa 2021 se oli 2041. Indeksin pisteluku on noussut noin 3,13 prosenttia. Perhehoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää on 1.1.2022 alkaen 437,44 euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2022 alkaen. 

 

 Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2022 alkaen 3106,53 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

Vanhuspalveluissa on uutena määritelty asiakkaan kodissa järjestettävän perhehoidon hoitopalkkiot. 

 

 

Vaikutusten arviointi                Perhehoitolaki edellyttää maksujen tarkistamista ja vahvistaa siten perhehoitajien asemaa. Asiakkaan kodissa tapahtuvan perhehoidon palkkioiden vahvistaminen vanhuspalveluihin monipuolistaa mahdollisuutta asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. 

 

 

 

Esitys                                                Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen ja vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaan korottaa vanhus- ja vammaispalveluiden sekä lastensuojelun perhehoidon palkkioita indeksikorotuksen mukaisesti 2,46 prosenttia, kulukorvauksia 3,13 prosenttia ja vahvistaa käynnistämiskorvauksen enimmäismäärän. Palkkiot ja korvaukset tulevat voimaan 1.1.2022.

 

 

 

Liitteet

1

Vanhuspalveluiden perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset v. 2022.pdf

 

2

Vammaispalveluiden perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset v. 2022.pdf

 

3

Lastensuojelun perhehoidon palkkiot v. 2022.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sari Kaarina Räsänen

puh. +358 44 718 5813

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

Heli Pärnänen

puh. +358 44 718 8420

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan ja vs. perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa